حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • عاشق دانشگاه آزاد اسلامی

عاشق دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی (معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی)

  • چهارشنبه ۲۷ دی ۹۵
آیت الله هاشمی رفسنجانی عاشق دانشگاه آزاد اسلامی فرمانده پیروز جنگ و دلسوز مردم ملت ایران بود تواضع در عین قاطعیت ، مهربانی و آینده نگری از خصوصیات ایشان بود.

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم شب هفت آیت الله هاشمی رفسنجانی «ره» که در مسجد الرسول «ص» دانشگاه آزاد اسلامی استان قم برگزار شد، گفت: همانطوریکه دکتر میر زاده در جلسه هیات رییسه اشاره کرد دانشگاه آزاد اسلامی پدر معنوی خود را از دست داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد : آیت الله هاشمی یک قهرمان ملی و امیر کبیر دیگر است و قهرمان مبارزه با استعمار و استکبار و یک انقلابی مظلوم بود امروز نه تنها دانشگاه آزاد اسلامی پدر معنوی خود را از دست داد بلکه ملت شریف ایران از شخصیتی علمی معنوی و سیاسی محروم شد.

وی در ادامه افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی عاشق دانشگاه آزاد اسلامی فرمانده پیروز جنگ و دلسوز مردم ملت ایران بود تواضع در عین قاطعیت ، مهربانی و آینده نگری از خصوصیات ایشان بود.

دکتر رهنمای رودپشتی گفت : راه هاشمی رفسنجانی راه حضرت امام و راه مقام معظم رهبری است و تا زمانی که توفیق خدمت داشته باشیم راه او را ادامه خواهیم داد.