حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • صاحب تجارب و دانش فراوان

صاحب تجارب و دانش فراوان

محمد البرادعی (مدیر کل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی)

  • تهران
  • شنبه ۳ اسفند ۱۳۸۱
من از موضع جنابعالی در خصوص مساله عراق تقدیر می کنم.

ماه گذشته با وزیر خارجه آلمان و کالین پاول وزیر خارجه آمریکا فرمایش جنابعالی را مبنی بر اینکه گفتگو به جای مقابله و درگیری بهترین راه است،  عنوان کردم و آنها هم به این مسئله اعتقاد داشتند. من از موضع جنابعالی در خصوص مساله عراق تقدیر می کنم. افتخاری بود تا امروز  خدمت حضرت عالی برسم و از تجارب و دانش فراوان شما در مسائل مختلف استفاده کنم.