حدیث دیگران

شعر: معین مردم ایران

استان سمنان / ابوالحسن چلوویان  /  آموزگار بازنشسته و شاعر مذهبی و مکتبی

  • یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۷۵

معین مردم ایران، رئیس جمهور است

 صدیق و صاحب ایمان، رئیس جمهور است

بود ز یمن وجودش شریعت آبادان

مطیع و مجری قرآن، رئیس جمهور است

که هاشمی است به فامیل و اهل رفسنجان

بزرگ و سرور سامان، رئیس جمهور است

زلطف او شده میهن منور و تابان

مثال مهر درخشان، رئیس جمهور است

بزرگ نام شریفش یقین تو می دانی

علی اکبر دوران، رئیس جمهور است

زجد و جهد وجودش وطن بود گلزار

چو باغبان گلستان، رئیس جمهور است

هم اوست سرور و سردار مردم ایران

امین و عاشق جانان، رئیس جمهور است

سخی و صاحب جو دست و صاحب قدرت

رفیق و یار فقیران، رئیس جمهور است

به بی نوا کند او مکرمت ز روی وفا

طلایه دار کریمان، رئیس جمهور است

امیدوار کرم باید از کریمان بود

کرم کند چو سلیمان، رئیس جمهور است

مدیر است و بصیر است و فاضل و فعال

بود حکیم چو لقمان، رئیس جمهور است

جمال او نتوان با بیان نمودن وصف

شبیه یوسف کنعان، رئیس جمهور است

چسان به گلبن و ریحان نظاره بنمایم

که بهتر از گل و ریحان، رئیس جمهور است

برای حفظ وطن می کند جهاد و تلاش

پناه پیرو جوان، رئیس جمهور است

همانکه همقدم و همسفر از اول بود

رفیق پیر جماران، رئیس جمهور است

نه خواب و خور بنماید نه راحتی دارد

نگهبان روز و شب، رئیس جمهور است

فدای همت او گردم و جوانمردیش

بپای او فکنم جان، رئیس جمهور است

اگر عدو ز عداوت وطن نمود خراب

کُند مرمت و جبران، رئیس جمهور است

محب رهبر و همکار او بود همه جا

کُند تلاش فراوان، رئیس جمهور است

امیدم آنکه خدا از بلا نگه دارد

وجودش از ره احسان، رئیس جمهور است

ابوالحسن چو تهی دست و بی نوا باشد

معین و یار ضعیفان، رئیس جمهور است

امیدم آنگه مرا نا امید ننماید

همانکه اوست زنیکان، رئیس جمهور است

بحق نور محمد(ص) خدای عزوجل

کُند مشکلش آسان، رئیس جمهور است

 

( * )  /  ........... *   

.