حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • شعر: ای که به عشق تو گرفتار شدم

شعر: ای که به عشق تو گرفتار شدم

غلامرضا اسفرایینی / شاعر محلی

  • دوشنبه ۸ آبان ۱۳۷۴

 

هاشمی، ای که به عشق تو گرفتار شدم

شدم آن گونه که خود شهیر بازار شدم

حضرت خامنه ای را چو خمینی خواهیم

با دل جان پی آن در گهر بار شدم

بهر جمهوری اسلامی ایران همه جا  

        بنده با حربه شعرم در اشرار شدم

 چنین عشق و علاقت که بدینم دارم   

       اسفرائینی ام و دشمن اغیار شدم

من به عنوان معلم همه جا با شعرم    

           سپری در بر اشرار ستمکار شدم

حیف با اینهمه اخلاص و ارادت اینک

بنده از فرط بدهکاری خود خار شدم

چه توان گفت چه سازم بفدایت گردم

که چنان بنده گرفتار نزول خوار شدم

چاره نبود که شما را شده ام دردسری

خود چنان سخت گرفتار طلبکار شدم

هاشمی ای که بدرد همه کس درمانی

من گرفتار سه تن ناخوش و بیمار شدم

نظری کن که خدایت نظری خیر کند

من که شرمنده آن قادر دادار شدم

فی البداهه چو سرورم همه خوش گویند

بخداوند که از زندگی بیزار شدم