سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • سخنرانی آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جمع معاونین و مشاورین و مدیران واحدهای تابعه وزارت بازرگانی

سخنرانی آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جمع معاونین و مشاورین و مدیران واحدهای تابعه وزارت بازرگانی

  • دوشنبه ۵ دی ۱۳۶۷

 

بیشک مسئولیت کنترل واردات و صادرات و توزیع که در حال حاضر برعهده وزارت بازرگانی است یکی از مسئولیتهای بسیار سنگین و حساس در این مقطع کنونی میباشد.

در حال حاضر همه ما از وزارت بازرگانی مسئولیت میخواهیم و این در حالیست که ابزار لازم را برای انجام این کار به وزارت بازرگانی ندادهایم.

وضعیت صادراتصادرات کشور ما چه در گذشته و چه تا امروز شکل صحیحی بهخود نگرفته است اگر وزارت بازرگانی موفق بشود که وضع صادرات را سروسامان بدهد تا ما بتوانیم ظرفیت صادراتی خودمان را گسترش بدهیم، میتوانیم سطح منابع تحصیل ارز خودمان را بالا ببریم و در مقابل هم نیازهای مردم را تأمین نموده و صنوف را فعال بکنیم.

مشکلات سیستماین صحیح نیست که کسانی که کالا و جنس دارند و تصمیم دارند با صادر ادارینمودن آن، کالا وارد کشور بکنند مدتها در پیچ و خمهای اداری معطل بمانند. کشور ژاپن با آن صنعت و تکنولوژی پیشرفته هنوز به صادرات صنایع دستی و کوچک خود متکی است و بخش قابل توجهی از صادرات خود را از همین راه تأمین میکند. کشوری مثل کشور ما باید از این جهات خیلی جلوتر باشد.

ما باید گسترش این نوع صادرات آزاد را تشویق کنیم و مشکلات اداری آنها را حل بکنیم.

سرعت عمل در صادرات و واردات اجناس کار بسیار لازمی است ضمن اینکه شما به تنهایی مسئول اینکار نیستید و کسانی دیگر هم در اینکار نقش دارند ولی دولت باید اینکار را انجام بدهد. این دستور اخیر حضرت امام متکی بهواقعیتهای جامعه بوده است. گزارشهای واقعی که خدمتشان میرسد ایشان را بهاین نتیجه رساند که ما باید یک مقداری دست مردم را باز نگه داریم. ما هم خودمان این تشخیص را داریم و هم فرمان است که اکیدآ اعلام فرمودند درست اجرا بشود.

ما از وزارت بازرگانی صمیمانه تشکر میکنیم، شما همکاری کردید و عاقلانه و مدبرانه کار را به پیش میبرید ولی کار در همین جا نباید متوقف بشود باید ادامه پیدا بکند.

            والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته