سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • سخنرانی آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جمع مدیران کل و مدیران تابعه صدای جمهوری اسلامی ایران

سخنرانی آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جمع مدیران کل و مدیران تابعه صدای جمهوری اسلامی ایران

  • پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۶۷

 

ممکن است برخی از افراد از کار شما ناراضی باشند که این طبیعی است اما مجموعآ، مردم از کار شما راضی هستند.

مسأله موسیقیاین مسأله با توجه بهاینکه نظرات فقهی فقها یکسان نیست در مورد درصداوسیمامصادیق قابل مرزبندی دقیق نمیباشد، اما آنچه که مسلم است برای شما، حجت شرعیه، نظرات حضرت امام است که علیالاصول تا وقتی که ایشان نظر مخالفی ندادهاند. این خود برای قبول شرعی بودن کار شما کفایت میکند.

ضرورت انتقاداگر انتقاد وجود نداشته باشد مسئولین، دچار نوعی خود گم کردن میشوند، در صورتی که با انتقاد سالم، میتوان همیشه روال امور را در جهت صلاح هدایت کرد.

در مسأله انتقاد باید دو وجه مورد نظر باشد: یکی اینکه با همه یکسان برخورد دیگر اینکه در انتقاد، همواره مسأله طرح نقاط مثبت فراموش نشود، چون همواره تشویق و تنبیه مکمل هم بوده و بهکمک هم کارآیی دارند.

موج جدیدی که غرب علیه انقلاب اسلامی ایران بدنبال ماجرای کتاب سلمان رشدی ایجاد کرد، این حرکت نشان داد که غرب با ما دشمنی عمیقی دارد ولی هرچه بیشتر پیش میرویم اوضاع بهنفع ما میشود و آنها قطعا" از این حرکت سودی نخواهند برد.

            والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته