سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • سخنرانی آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جمع فرماندهان و پرسنل نیروی دریایی

سخنرانی آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جمع فرماندهان و پرسنل نیروی دریایی

  • شنبه ۵ آذر ۱۳۶۷

 

«اَلْحَمْدُالِلّهِ ربِّ الْعالَمین وَ اَلصَّلوةُ وَالسَّلامِ عَلی رَسولِ اللّهِ آلِهِ أَجْمَعیüنْ»

روز نیروی دریایی را به فرماندهان و عموم پرسنل این نیرو تبریک میگوییم روز ماندنی در تاریخ است.

موفقیت نیرویامروز به دشمن ضربهکاری وارد کردید و عملاً در دریا حضور دشمن را به دریایی درجنگحداقل تنزل دادید، آنچه که همهمان میدانیم، دنیا هم دیده و برای مردم ما روشن است این است که به هر حال در این 8 سال دریا با همه حساسیتی که برای ما داشت از حیّز انتفاع نیفتاده؛ یعنی، ما توانستیم در طول این دوران  8 ساله از خلیج فارس و دریای عمان استفاده بکنیم.

چیز دیگری در این میدان حضور نداشت جز نیروی دریایی، واقعیت این است که نیروی دریایی کاری که به طور مشخص بایست انجام میداد انجام داد.

اهمیت دریاهایحفظ امنیت سواحل جنوب و حفظ سلامت تردد کشتیها در دریای جنوب جنوباین چیز خوبی بود، چیز با ارزشی بود اگر آنها میتوانستند دریا را برای ما غیر قابل استفاده بکنند، تأثیر جدی در سرنوشت کشور داشت و در سرنوشت جنگ، به خاطر تنهایی ما و به خاطر اینکه ما از سایر کشورهای همسایه استفاده جدی نمیبردیم، این راه اساسی را اگر موفق میشدند ببندند ممکن بود برای ما مشکلاتی ایجاد بکند.

گرچه بههرحال از طریق دیگری مشکلاتمان را حل میکردیم، مردم در همه صحنهها ابتکار نشان دادند و حل کردند ولی میدانیم که مشکل آفرین بود.

اهمیتخلیج فارس برای ما هم منبع تغذیه است و هم جایی است که کشور خلیج فارسبدون آن نمیتواند زندگی بکند. نقطه مثبت قضیه از لحاظ طبیعی این بود که خلیجفارس همانطور که برای ما اهمیت دارد، برای دیگر رقبای ما هم اهمیت دارد.

این ناامنی خلیج فارس به نفع هیچکس نبود، منطقه اگر اینجا ناامن میشد غرب هم خسارت میدید، شرق هم خسارت میدید، همسایههای جنوب ما بیشتر خسارت میدیدند.

چون آنها همه زندگیشان به این اسکلهها بند است، این نقطهای بود که کمک ما میکرد، از لحاظ طبیعی دیگران هم تمایلی به ناامن کردن کلی این آبراه نداشتند، آنچه که آنها میخواستند این بود که امن باشد ولی ]نه[ برای ما نه برای دشمن، برای آنها امن باشد.

طرح یک شعارکار عمده شما این بود که نگذاشتید آنها به این هدفشان برسند. یک شعار مطرح کردیم و آن اینکه یا خلیج فارس برای همه می‌تواند امن باشد یا برای هیچ‌کس و تمام تلاش آنها این بود که جلوی تحقق این شعار ما را بگیرند. اینکه بالاخره مجبور شدند اسلحه‌هایی که نبایست به‌کار می‌رفت، مثل سوپراتانداردها یا اگزوزها به کار بگرفته بشود، برای این بود که جلوی این شعار ما را بگیرند، می‌خواستند]خلیج فارس[برای ما ناامن بشود ولی برای آنها امن باشد.

مقابله به مثلآنها فکر می‌کردند با زدن چند کشتی، دیگر کشتی‌های دنیا نخواهد آمد و درجنگ دریاییکشتی‌های خود ما هم نخواهد آمد، مقابله به مثل‌هایی که انجام شد خیلی کارساز بود و در طول این دوران جنگ هیچ موردی را نیروهای رزمنده ما چه نیروی دریایی سپاه و چه نیروی دریایی ارتش بی‌جواب نگذاشتند، با همه امکاناتی که در دست آنها بود، آخرین دوره حوادث خلیج فارس را انصافاً باید یک بحران بی‌سابقه در تاریخ دنیا قلمداد کرد. در جنگ جهانی اول و دوم هم این طور نشده بود که همه قدرتهای دریایی، نیروهای دریایی دنیا دست به دست هم بدهند تا اینکه یک نیروی دریایی را از پای در بیاورند.

بالاخره آنها متفقین بودند و متحدین بودند و علیه هم می‌جنگیدند، یک قدرت دست این بود، یک قدرت دست آن بود. این‌گونه جنگ‌ها در دریای شما بود، وسیع‌تر از این جنگ‌ها هم بود.

ضعف و عجز دشمناما دو طرف قضیه شبیه هم داشتند می‌جنگیدند ولی ما اینجا تنها بودیم، کشتی‌ها و ناوها و امکاناتمان همان‌هایی بود که 10، 15 سال بیش خودشان به ما داده بودند، مگر چیزهای کوچکی که خودمان تهیه کرده بودیم و آنها با علم و اطلاع و آشنایی به امکانات ما همدستی کردند و هر چه که فکر ]می[کردند لازم است برای این منطقه آوردند.

هفتاد هشتاد تا ناو جنگی و تدارکاتی جنگ در منطقه جمع شدند تا روزهای آخر و دخالت هم می‌کردند، انصافاً این‌گونه که برخورد می‌کردند برخوردشان هم دلیل عجزشان بود. اینکه یک هواپیما را بزنند، برای اینکه ما را تحت فشار قرار بدهند و بترسانند، وحشیگری خودشان را نشان بدهند که ما بگوییم که هیچ حسابی ندارد.

اینجا دست و پای خودمان را جمع بکنیم. اینکه ناوهایشان را بفرستند سر یک سکوی نفتی که وسط دریا است، می‌دانند با این جنایت یک مقدار محیط زیست را آلوده می‌کنند.

شیوه جنگرذیلانه‌ترین نوع جنگ آن هم از یک ابرقدرت است با یک کشور تنها که آدم‌هایهشت سال هم در جنگ بیایند، یک سکویی را منهدم بکنند، یک ناو کشتی ضعیف وبدبختتدارکاتی معمولی را مثل ایران اجر که آنها مدعی بودند مین توی آن هست، به هرحال آن یک کشتی عادی بود، یک کشتی مسلح نبود که بتواند از خودش دفاع بکند، آن طور کشتی را آن جوری ناجوانمردانه بزنند و افرادش را شهید کنند بعد با اسرای کشتی، اسرایی که گرفتند از توی آب، رفتاری که با این بچه‌ها کرده بودند نشان ضعف آمریکایی است.

یعنی، کسی را از آب بگیرند و ببرند آنجا شکنجه بدهند، اذیت کنند بازویش را بشکنند، برای اینکه فشار بیاورند، بعد بگویند تقاضای پناهندگی بکن، وعده بدهند بیاید یک حرفی بزند، از آن حرف علیه نیروی دریایی و علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنند.

برتری نیرویاین شیوه برای آدم‌های ضعیف و بدبخت است، یک ابرقدرت در مقابل یک دریایی درجنگکشور گرفتار جنگ به این شیوه‌ها نباید متوسل بشود. کسی که از موضع قدرت حرکت می‌کند نیاز ندارد که اسیر را شکنجه بدهد یا التماس بکند که پناهنده بشود و مصاحبه کند علیه نظام جمهوری اسلامی، آخر ضعف دنیای غرب در مقابل یک ملت به خوبی آشکار شد، لطف خداوند همراه شما بود. با توجه به قطع شدن منبع تدارکاتتان و لجستیکی‌تان، شما توانستید موجودی خودتان را تا امروز نگه دارید. بعد از 8 سال جنگ امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بیشتر از روز شروع جنگ امکانات عملیاتی دارد و بیشتر از آن روز آمادگی دفاع دارد.

خیال واهی دشمنتصور دیگران این بوده که در همان ماه‌های اول جنگ یک نیروی وابسته به آمریکا و کسی که طرف جنگ ما است آن دیگر از پا در می‌آید، آنها فکر می‌کردند نه پرسنل که تعلیم یافته خود آنها بودند همکاری می‌کنند و نه این کشتی‌ها تدارک می‌شود و نه امکان عملیات است و این روزهای آخری که این همه نیرو آورده بودند، صف کشیده بود توی آبهای خلیج فارس و ناوهای عظیم هواپیمایی را از دریا از اقیانوس‌های دور برداشتند آوردند اینجا و همه را جمع کردند، مرتب هواپیماهای پیشرفته را بالای سر شما به پرواز در می‌آوردند برای عراق و تهدید شجاعت روحی و مقاومت شما، وقتی که دیدند خیلی برایشان گران تمام شد چون هیچ انتظار نداشتند که نیروی دریایی که خودشان خلق کرده‌اند در مقابل خودشان مقاومت بکند.

شکست دشمنآدم خیال می‌کند همان مقاومت ناوهای اسیر شما که توی ایران اجر حاضر نشدند وعده‌های آنها را بپذیرند و به نفع آنها حرف بزنند، برای آنها بسیار شکننده بوده. انتظار چنین چیزهایی را آنها نداشتند. به‌حمدالله از اول تاکنون شما خودتان را و دریا را و امکاناتتان را حفظ کردید. ما هنوز مطمئن نیستیم که جنگ‌مان تمام شده است، به‌نظر می‌رسد و احتمال بیشتر این است که تمام شده باشد.

استفاده از فرصتحالا اگر تمام نشده باشد که همان وضع سابق است. شما باید از این دوره وتقویت نیروفرصت که پیش آمده استفاده بکنید، خودتان را آماده‌تر بکنید و ضعفتان را که در جنگ نمی‌توانستید برطرف کنید حالا برطرف کنید و اگر جنگ تمام شد که امیدواریم این طوری باشد در این صورت از این دوره 8 ساله و تجربه‌های میدان درگیری و نبرد شما باید حتماً آموزش جدیدی را فکر کنید؛ یعنی از اینها تجربه‌ای را در بیاورید، روی آموزشتان نوع آموزش‌های مؤثر را انتخاب بکنید ببینید چه چیزهایی از آموزش‌های گذشته‌تان واقعاً کاربرد داشت توی درگیری‌ها، به آنها تکیه کنید، آنها را قوی کنید، ببینید چه چیزهایی باید یاد می‌گرفتید و یاد نگرفته بودید حالا نیاز بود بروید دنبال آنها، اسلحه شناسی در بیرون از عملیات کار دشواری است.

وقتی که او صاف یک سلاح را به آدم می‌گویند تا آنچه که در عمل در می‌آید خیلی فرق دارد. ما وقتی که دفترچه یک سلاحی را می‌خواندیم و آن را می‌خریدیم و بعد توی میدان به‌کار می‌گرفتیم، می‌دیدیم خیلی تطبیق نمی‌کند.

انتخاب اسلحهیک چیزهایی در خیال است یا آموزش‌ها تا آن سطح نیست که از همه ریزه مؤثرترکاری‌های اسلحه استفاده بشود، آنها را در میدان عمل فهمیدند. شما باید آن نوع اسلحه‌ایی که ارزانتر و کم خرج‌تر و مؤثرتر است انتخاب کنید و بروید دنبال بهترین نوع شناورها، آنهایی که کاربرد بهتری دارد و بهترین نوع سلاح‌ها، بهترین نوع امکانات، بعضی چیزها ما اینجا دیدیم که همه اینها را خسته کرده بود.

این نوع چیزها، حالا هر نوع از این قبیل که از لحاظ روانی و از لحاظ هدر بردن امکانات دشمن و مشغول کردن امکانات دشمن می‌تواند مؤثر باشد، باید اینها را شما تنظیم کنید، توی کلاسهایتان تدریس کنید، به افرادتان بگویید و از مسئولان کشور هم بخواهید که آن امکانات مؤثر را و کم خرج را که کشور می‌تواند از عهده‌اش بر بیاید، تهیه بکند.

همکاری با سپاهنقطه دیگر، با برادران سپاه شما باید همکاری جدی بکنید، ما فهمیدیم این دوران جنگ، همکاری شماها بسیار مؤثر بود.

آنجاهایی که لازم بود با هم حضور پیدا کنید، از یک جزیره‌ای با هم دفاع بکنید، در یک عملیاتی مشترک عمل بکنید، در یک حرکتی با هماهنگی جلوی دشمن را بگیرید، بسیار می‌تواند کارساز باشد.

کارهای بزرگ را هم داشتیم در طرح‌هایمان که اجرا نکردیم به خاطر شرایط، آنها را باز همکاری بکنید، فکر بکنید و رویش مانور تهیه بکنید.

در مجموع همکاری با برادران سپاه می‌تواند قدرت نیروی دریایی ما را به حد قبولی بالا ببرد و امنیت منطقه دریای ما را می‌تواند خوب در حد مقبولی برای ما ارمغان بیاورد، ملت هم از شما قدردانی خواهد کرد، مردم فراموش نمی‌کنند، سال‌های سال بود مردم مخارج نیروهای مسلح را می‌دادند و لمس نمی‌کردند که این مخارجی که دارند می‌کنند کجا به دردشان می‌خورد.

شاید هر کسی فکر می‌کرد که چرا ما این همه خرج بکنیم؟ چرا این همه امکاناتمان را، نیروی انسانی‌مان را، جوانانمان را آنجا نگه بداریم چرا در بخش‌های تولیدی نیاوریم؟ حوادث نشان داد که نه این یک ضرورت جدی است برای یک مدتی، نسل فعلی ما این واقعیت را درک کرده که ]اگر[ نیروی قوی مدافع نباشد، این نیرو نبودنش ممکن است هزارها مشکل برای جامعه بوجود بیاورد، خود بودنش امنیت ساز است، مانع جنگ است، بنابراین مردم هم الان می‌پذیرند و قدردانی خواهند کرد، مسئولان هم می‌پذیرند.

ان‌شاءالله شما در جهت اصلاح و مؤثرتر کردن و فعال‌تر کردن و کار آمد کردن این نیرو حرکت کنید، ما هم قول حمایت و پشتیبانی می‌دهیم. حضرت امام امت که پدر همه ما و پدر نیروهای مسلح هستند ایشان با عشق و علاقه مسائل شما را تعقیب می‌کنند و جدیت دارند که نیروهای مسلح موقعیت خاص خودشان را هم از لحاظ اعتبار و هم از لحاظ امکانات در حد مقدور کشور اینها داشته باشند. سلام بنده را به همه پرسنل ابلاغ کنید و ان‌شاءالله در مراکز کار شما، شما را زیارت خواهیم کرد.

            والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته