سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع پزشکان و پرستاران بیمارستان ژاندارمری

سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع پزشکان و پرستاران بیمارستان ژاندارمری

  • چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۶۵

بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم
خداوند توفیقی داد که من امروز برای زیارت مجروحان جنگ به اینجا آمدم. ضمنآ وضع بیمارستان و شرایطی که برای بیمارها بود، واقعآ خوب بود. بیمارها هم به راحتی حرف می‌زدند. یعنی به‌گونه‌ای نبود که رودربایستی باشد. آنچه که من دیدم، واقعآ خوب بود. اظهار رضایت تقریبآ از همه بود. اگر همه بیمارستانهای ما این گونه باشد، مثل این قسمتی که من دیدم خیلی خوب است و بهتر از آن چیزی است که ما از بیرون می‌فهمیم. چون چیزهایی که بیرون به ما اطلاع می‌دهند، نوعآ افرادی با ما رابطه برقرار می‌کنند که ناراحت و ناراضی‌اند. شکایتی دارند. لذا برداشتی که من از بیمارستانها در بیرون داشتم با آنچه که اکنون در این بخش دیدم، خیلی تفاوت داشت. شما سروکارتان با افراد دردمند و گرفتار و کسانی که به‌هرحال با یک حادثه و مساله‌ای روبرو شده‌اند، است. کارهای انسانی‌ای که شما به عهده گرفته‌اید، وظیفه‌ای که دارید انجام می‌دهید، چیزی است که همیشه اگر به‌این شکل عمل شود، خداوند و مردم همیشه از شما راضی هستند و شما در وجدان خودتان سرفرازید و با ملت خود و همنوعان خودتان رفتار خوب دارید.
ما آرزو داریم که روزی برسد، جنگ نباشد. این مجروحان جنگی که بسیاری از تختها را می‌گیرند، بشود از این امکانات برای معالجه بیماران معمولی‌مان استفاده شود و شرایطی پیش بیاید که ما بتوانیم از شرمندگی که در مقابل کارمندان دولت و کسانی که با حقوق کمی خدمت می‌کنند، در بیاییم و امکاناتی که صرف جنگ می‌کنیم، صرف عمران و آبادی کنیم و آن روز ان‌شاءاللّه نزدیک است. روحیه‌ای که ما از مجروحان جنگ اینجا دیدیم، واقعآ جالب بود. من یک نفر را ندیدم که از وضع خودش شاکی باشد و ناراضی. اینها نشان رشد مردم ماست. من از مسئولان از مدیر بیمارستان از اطباء و پرستاران و از تمام کسانی که اینجا خدمت می‌کنند تشکر می‌کنم. سلام من را خدمت آنهایی که زیارتشان نکردم، برسانید و مریضهای غیر جنگی را هم خواهش می‌کنم از طرف من سلام برسانید. من فرصتی که به زیارت آنها بروم را دیگر نداشتم و امیدوارم در یک فرصت دیگری زیارت کنم و برادران عقیدتی - سیاسی هم ان‌شاءاللّه از طرف ما سلام خواهند رساند.