سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع مسؤولین دفاتر مهندسی سه گانه وزارت سپاه پاسداران

سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع مسؤولین دفاتر مهندسی سه گانه وزارت سپاه پاسداران

  • پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۶

بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم
«اَلâحَمâدُالِلّûهِ ربِّ الâعûالَمین وَ اَلصَّلûوهُ وَالسَّلاûمِ عَلیû رَسولِ اللّûهِ و آلِهِ أَجâمَعیüنâ»
من شاهد حرکت وسیع و مؤثری در آن بعد مهندسی سپاه بودم و در این‌مدت هیچ وقت مسؤولین این حرکت خوب را ندیده بودم، از برادرمان آقای‌توکلی - که وسیله زیارت شما را برای بنده فراهم کردند - و فرصتی پیش آمدکه یک مقدار ملاقاتی داشته باشیم و مقداری هم صحبت کنیم تشکر می‌کنم.
گزارشی که آقای مهندسی دادند با این که خلاصه بود ولی با اطلاعاتی که من‌خودم از پیشرفتها، مخصوصآ در کارهای مهندسی رزمی داشتم، نمایانگر کاروسیع شما است.
برای ما خیلی جالب است که یک واحد عظیم مثل سپاه برای کارهای‌ساختمانی و مهندسی رزمیش خودکفا باشد و افراد الهی و وارد و لایق ودلسوز کارها را اداره بکنند و نیازها را تأمین بکنند.
خوب! می‌دانیم که در گذشته تا همین سالهایی که ما پیروز شدیم، کارهای خیلی معمولی را هم به کارشناسان خارجی واگذار می‌کردند و این به ارتش تحمیل می‌شد. ارتشی‌ها شاید دلشان نمی‌خواست، ولی حتی خانه‌سازی و جاده سازی و پادگان و پایگاه سازی و سایت سازی و همه را به مهندسین مشاور و شرکتهای خارجی می‌دادند. ما در لاهه و در جاهای دیگر در رابطه با کثافت‌کاریهایی که خارجی‌ها کرده‌اند، از آنها دعواهای زیادی داریم.
این مایه افتخار ما است که نهاد جوانی مثل سپاه - که همه عمرش صرف‌مدیریت جنگ شده و در جبهه بوده و هر روز شاهد تقدیم شهدایی از این‌نیروی ارزنده بوده‌ایم - موفق شده است که در  
درون خود یک واحد مهندسی‌مثل شما را در اختیار داشته باشد. این خیلی خوب است. همین الان که ایشان‌فرمودند که سایتهای موشکی را آماده عملیات کردند. اینها کارهایی نیست که‌در گذشته با سیستمهای معمولی دنیا و با این سرعت آماده بشود؛ با مخارج‌گزاف و جاسوسی‌های فراوان یک چنین چیزهایی به وجود می‌آمده است. من‌می‌دانم که شما برای اسکله سازی و بندرسازی و کارهای دریایی پیشرفتهای‌بسیار خوبی داشته‌اید و سنگرهای ابتکاری را و راههای بسیار سختی را در زیرآتش ساختید و کارهای دیگری که حالا شاید خیلی گفتنی نباشد، جزومجموعه آثار شما است. تذکراتی هم من می‌توانم بدهم که خوشبخت هستم‌که شما را امروز می‌بینم و عرض می‌کنم اگر چه اینها را مراعات می‌کردید و طبع خود شما و از ویژگیهای خود شما است، باید این را بیشتر بکنید و حفظ کنید، مسأله پرهیز از لوکس‌سازی و مخارج غیرضروری است.
ما در شرایطی که در جنگ زندگی می‌کنیم، باید برای هر دلار و ریالمان‌حساب باز کنیم و برای هر قطعه مصالح ساختمانیمان با صرفه‌جویی وانتخاب اولویتها عمل بکنیم، هیچ زیبنده نیست که ما الان ساختمانهایی‌بسازیم که می‌شود آنها را تقسیم کرد و برای امکانات بیشتری جهت مردم وسپاه و دیگران اختصاص داد. من می‌دانم که متعهد اهل اسراف نیست، ولی‌فکر می‌کنم تأکید آن برای این که رویه خود را صحیح بدانید و آن را حفظ بکنیدو بیشتر مواظبت بکنید، می‌تواند مفید باشد.شما خوب می‌دانید که نیازهای سپاه الان خیلی زیاد است. این‌طور نیست که برای نیرویی با این وسعت و دامنه در ظرف پنج - شش سال‌اینجا بودجه بیاید و کار شود. هماهنگ با این نیرو باید همه کارها از ابتدای‌سال پیش‌بینی می‌شد و پیش می‌رفت، پایگاه، پادگان، جاده، منزل، وسائل‌رفاهی و چیزهای دیگر همه با هم باید پیش می‌رفت. ولی این جا اولویت را به‌جنگ دادند و نیروها از هر بخشی به طرف جبهه و جنگ و پشتیبانی جنگ‌سرازیر بودند.
طبیعی است که احتیاجات سپاه در همه ابعاد فراوان است و همه چیز را شمااز صفر شروع کردید و سپاه بدون داشتن امکاناتی یک دفعه به صورت نهادوسیعی جوشید و در ظرف چند سال رشد کرد. ما می‌دانیم که برای تأسیس‌یک لشکر، خیلی چیزها باید از پیش تهیه بشود تا یک لشکر درست بشود ولی‌سپاه در ظرف یک سال ممکن بود چند لشکر را بدون تدارک از قبل تهیه شده، تأسیس کند.
بنابراین نیازها خیلی زیاد است و این شما هستید که وقتی نیازها را به شمامی‌دهند باید اولویتها را مراعات بکنید. امکانات ما هم خیلی کم است، وقتی‌که برادران شما در جبهه به ماشین و قطعه و تانک و توپ و گلوله و ابزار دفاع شیمیایی و هزاران قلم دیگر - که شما می‌دانید - نیاز دائمی  
دارند و باید با این ارز و بودجه محدود ما تأمین بشود، وقتی که اکثر بچه‌های سپاه از فقرا هستند نوعآ خانه ندارند و مستأجر هستند و یا در خانه پدرشان زندگی می‌کنند و خانه به دوش هستند و وقتی که برای واحدهای سپاه، هنوز مراکزی متناسب با نیروهای نظامی نداریم، صرفه‌جویی و انتخاب اولویتها اصل بسیار مهمی است. هر واحدی ممکن است تمایل داشته باشد امکانات وسیعی را در سطح استاندارد برای خودش طراحی بکند، اگر اینها همه با هم شروع بشود، همه با هم متوقف می‌شوند. ما که نمی‌توانیم در یک سال مثلا بیست تا سی تا پادگان بسازیم، منزل مسکونی هم بسازیم، بیمارستان صحرایی هم بسازیم، جاده‌های مرزی را هم بسازیم، پایگاه و بندر هم بسازیم و ساحل را درست کنیم و سایت هم بسازیم؛ اگر درست عمل شود، پروژه‌های هر کدام از اینها خودش دوران خاص خودش را دارد.
خوب! شما با هماهنگی با فرماندهان سپاه و وزارت سپاه و با در نظر گرفتن‌بودجه سپاه و بودجه جنگ و امکاناتی که به مردم می‌دهند، این مجموعه راباید در نظر بگیرید، امکانات مهندسی‌شان؛ یعنی مهندسین و تکنسین‌ها، ابزارساختمانی و ماشین‌آلات را در نظر بگیرید و باید برای امکاناتی که داریدحساب منظمی داشته باشید و اولویتهای درجه یک را انتخاب کنید.
اگر مثلا لشکری یک پادگان دارد، پادگان دوم آن را موقعی انتخاب کنید که یک لشکر دیگر پادگانش درست شده باشد. یا بیمارستان صحرایی‌تان آماده باشد و یا وسیله‌ای برای خانواده شما که در جبهه هستید و صاحبخانه بیرونشان می‌کند، بشود سرپناهی برای اینها درست کرد. ضرورتها را پیدا کنید، تقسیم و درجه‌بندی کنید، اولویتها را درجه‌بندی کنید، بودجه‌ها را هم ببینید و مجموعه اینها را در نظر بگیرید. شما مثل دیگران هستید، البته نظر فرماندهی و وزارت هم باید گرفته بشود، اولویتها را که انتخاب کردید، راحت‌تر می‌توانید کار بکنید.
به هر حال آنچه که برای ما مایه آسایش خاطر است این است که می‌دانیم‌شما مسلمانان متعهدی هستید و حاضر نیستید اموال محدود در اختیار سپاه رابه گونه‌ای استفاده بکنید که نیازهای فوری‌تر به زمین بماند. مطمئن هستیم که‌این را مراعات می‌کنید. ملت، دولت، نظام خود را مدیون سپاه می‌داند وانقلاب را در تمام مراحل تا حدود زیادی وابسته به سپاه می‌داند. هم امنیت،هم مبارزه با ضدانقلاب و هم پیروزیهای جنگ و هم توسعه فرهنگ انقلابی راکه مشی برادران سپاهی ما به جامعه تلقی می‌کند، همه اینها از آثار شما است واین نیروی عظیم بسیجی که سپاه تربیت کرده و میلیونها جوان را آشنای بااسلحه و میدان جنگ کرده که بزرگترین پشتوانه حفظ انقلاب خواهد بود وهیچ قدرتی جرأت نمی‌کند خودش را با ملتی که میلیونها نیروی رزمنده جان‌بر کف در طبقات مختلف کشور و همه جا، روستاها، شهرها و مراکز دارد،درگیر کند.  
همه از آثار شما است.
ملت این چیزها را می‌فهمد و شما از خود ملت هستید و وظیفه‌اش را نسبت‌به شما در شرایط عادی انجام خواهد داد. شما کارتان را به خوبی و پشت گرمی‌ادامه بدهید و در مسائلی که کارهای فنی و ساختمانی و ساختن مراکز پشت‌جبهه‌ای و اینها است باید با نیروهای ارتشی و انتظامی هم همراه باشید وکارهای تکراری که نیروهای مسلح ما نیاز ندارند، به وجود نیاید که ما بعدآخرج بتراشیم و ببینیم که تکراری بوده، آن هم در این زمان.
با مراعات همه اینها، سیاستها را باید وزارت سپاه و فرماندهی تدوین‌بکنند و می‌کنند. ضمنآ کاری که انتخاب کرده‌اید باید خیلی برایتان لطیف ونشاط‌آور باشد. در گذشته موقعی که در زمان شاه با بچه‌های مهندسی وفارغ‌التحصیل، برخورد می‌کردیم آنها نگران بودند و می‌گفتند که این همه که‌داریم زحمت می‌کشیم و مثلا از پلی که داریم می‌سازیم چه کسی می‌خواهداستفاده کند و این راهی که می‌سازیم در خدمت چه کسی است و چه کسی ازاین ساختمانها که می‌سازیم و این ابتکاراتی که می‌کنیم چه کسی از آن استفاده‌می‌کند و نمی‌دانستند که بهره علمشان به چه کسی می‌رسد، ولی می‌دانستندکه دشمن بهره سوء می‌برد و خیلی به نفع اسلام نبود.
شما حالا می‌بینید اگر تحصیل کردید، اگر فنی یاد گرفتید، و اگر تجربه‌ای دارید در خدمت بهترین بندگان خدا هستید، خانه‌ای که شما بسازید و یک خانواده رزمنده یا سپاهی در آن سکونت بکند، شما از این که سرپناه را برای چه عنصری تهیه کرده‌اید از کارتان احساس لذت می‌کنید. مزد هم گرفته باشید و شبانه‌روز هم کار کرده باشید، احساس می‌کنید که مزدی خیلی کمتر از آن چه که باید بگیرید، گرفته‌اید. می‌فهمید که جایی رفته که مال خودتان است و بیشتر از این که در خانه خودتان نشسته‌اید لذت می‌برید.
اگر جاده‌ای بسازید که پیروزی اسلام از آن منتج بشود و اگر بندری بسازید، ریال شما به هزار ریال آنها می‌ارزد، و همین قناعتی که به خاطر شغل خودتان پیشه می‌کنید، پیش خداوند برای شما یک شرف و یک آبرو و ذخیره‌ای است و دعا کنید که راهی را که انتخاب کرده‌اید بتوانید ادامه بدهید و در خدمت حق و انقلاب و اسلام باشید. ما هم خود خدمه نیروهای حزب اللهی و انقلابی هستیم. شما را به خدا می‌سپاریم و سلام بنده را به همه برادرانمان برسانید.
    و السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته
a