سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع فرزندان شهدا همراه با مسئولین مدارس شاهد

سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع فرزندان شهدا همراه با مسئولین مدارس شاهد

  • یکشنبه ۸ آذر ۱۳۶۶

بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم
«اَلâحَمâدُالِلّûهِ ربِّ الâعûالَمین وَ اَلصَّلûوهُ وَالسَّلاûمِ عَلیû رَسولِ اللّûهِ و آلِهِ أَجâمَعیüنâ»
خیلی از برادران و خواهرانی که محبت فرمودند و به مجلس تشریف آوردندمتشکرم و قبل از این از مسئولیتی که برای این کار اساسی و حیاتی پذیرفته‌ایدتشکر می‌کنم. شاید وقتی که خبر این دستور امام در ابتدا به گوش انسان برسدو یا برای اولین بار آدم از خبر این مدارس شاهد و تعلیمات ویژه برای بچه‌های‌شاهد مطلع بشود آدم خیال بکند این مسأله یک برخورد ابتدایی و یک‌برخورد احساسی است و نوعی حمایت و نوعی محبت و جبران است و این‌گونه مفاهیم به ذهن آدم بیاید، ولی آدم یک کمی که فکر بکند می‌بیند که این‌تصمیم امام، یک تصمیم بنیادی مهمی است. اگر ما به عمق قضیه توجه بکنیم‌این در درجه اول یکی از بهترین وسایل برای بیمه کردن اسلام و انقلاب درجامعه است و در درجه دوم احقاق حق؛ من البته این را از زبان مخفی امام‌شنیدم که ایشان چنین انتظاری داشتند، ولی می‌توانیم فکر بکنیم با ژرف‌نگری‌ای که ایشان دارند اصل مسأله این باشد. یعنی این اقدام برای حق اسلام،حق جامعه و حق انقلاب است پیش از اینکه حق خود خانواده‌های شهدا وبچه‌های آنها باشد.
این توضیحی که حالا می‌دهم، ببینید این افرادی که حالا شهید شدند قاعدتاًجزء خوبها و بهترین‌ها بودند و حالا که تحقیقاً هستند، یعنی الان که شهیدهستند در عالم معنا جزء انسانهای ممتاز کل موجودات عالم هستند. مامی‌دانیم وقتی هم که بین ما زندگی می‌کردند، قاعدتاً اینها جزء بهترین‌ها بودند،عمدتاً اینها شهدای انتخابی هستند و راهشان را انتخاب کرده و رفته و  
شهیدشده‌اند و خوب خانواده‌ای که به هر شکل رئیس آن بوده‌اند طبعاً ازخانواده‌های متدین و متعهد و با ارزش جامعه است و بچه‌های اینها بنابراین‌جزء افراد خوب جامعه هستند که می‌شود روی آنها حساب کرد؛ البته این که‌آدم می‌گوید معمول آن است و ممکن است در صد نفر، دو نفر، پنج نفر غیر ازاین بشوند، اما معمول قضیه این طوری است و باید بگوییم که اینها جزءانسانهای خوب هستند. خوبی خودشان و محیط خوب خانواده شهید و این‌حالت فرهنگی‌ای هم که فرزند شهید دارد، خود به خود یک عامل سازنده‌ای‌است که این بچه‌ها دارند. ممکن است عوارض و مسایلی پیش بیاید، کمبودهاهم مقداری به این ارزش صدمه بزند، ولی به عنوان یک عامل سازنده قوی ازدرون، حضور دارند. خود فرزند شهید بودن را حساب بکنیم، ما می‌دانیم‌کسانی که شهید داده‌اند، آن شهیدان خوب، حداقل تا دو سه نسل بعدفرزندانشان در مسیر پدرشان حرکت می‌کنند، خوب! اگر مدارس خوبی وجودداشته باشد که این بچه‌ها را خوب تربیت بکند، اینها به سطوح عالی و درجات‌عالی انسانی و علمی و فنی می‌رسند. یکی از اشکالات رژیم گذشته این بود که‌بچه‌های افراد پولدار و متمکن و مقام‌دار، به مدارسی بهتر می‌رفتند یا بامعلمین سرخانه کار می‌کردند و یا شرایط تحصیلی بهتری برایشان فراهم‌می‌شد یا با پارتی وارد دانشگاه می‌شدند که کل آن هرمی که از تحصیکرده‌هاتشکیل می‌شده، آدم‌های وابسته به نظام پهلوی یا متملکین و مرفهین که نوعاًاز تیپ آدمهای جالب نبودند، اینها به مقامات کشوری می‌رسیدند، یعنی عملاًپستها، مسئولیتها، سرنخها و همه چیز به دست یک گروه خاص می‌افتاد،گرچه کسی هم نمی‌گفته تو برو آنجا، طبیعتاً این جوری بوده، از تحصیل شروع‌می‌شده و تا آخر دانشگاه یا تحصیلات خارج هم عمدتاً در دست آنها بوده و به‌خاطر مسایل خاصی که وجود داشته، عملاً بعد از بیست سال که از سن جوانهامی‌گذشت آن گروه که از خانواده‌های خاصی بودند و یا امکانات خاصی‌داشتند به مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشوری می‌رسیدند. خوب! آنهاحافظ همان نظام و حافظ همان فرهنگ بودند و دائماً هم وضع را بدترمی‌کردند و توده مردم هم وضع بدتری داشتند.
اگر بنا باشد در جامعه به گونه‌ای برنامه‌ریزی بشود که یک عده خوبی به‌مناصب مؤثر در مملکت برسند، انصافاً و وجداناً ـ حالا از لحاظ احساسی وعاطفی و حق و عدالت می‌گوییم ـ کسی غیر از بچه‌های شهدا این استحقاق راندارد. خوب، البته افراد دیگری دارند ولی اینها مقدم‌تر هستند، یعنی ما بایدیک نمره اضافی به اینها بدهیم تا اینها از دیگران جلو باشند. این از لحاظ‌خودشان، از لحاظ جامعه هم وفادارترین آدمها هستند و به هر سمتی که برسندو اگر بخواهند پاسدار خون پدر خود و حافظ راه پدر خودشان هم باشند ـ که‌هستند ـ باز اینها به این  
نظام وفادار هستند، خیانت نمی‌کنند، خدمت می‌کنندو به نفع جامعه، به نفع مسلمانان و به نفع اسلام هستند. بنابراین ما حتماًبایستی این کار را می‌کردیم و امام این دستور را دادند و شما الان مسئولیت‌مهمی را به عهده گرفته‌اید.
شما مسئول هستید تا اسکلت اصلی نظام را بسازید و آنها بچه‌های دوره‌دیده و تحصیل کرده و دارای شرایط مناسب و وفادار به اسلام و نظام و به حق‌وارث این پیروزی‌ها و وارث این خون‌ها و وارث این ایثارگری‌ها هستند.انصافاً این یک فکر عظیمی بوده که به مغز حضرت امام خطور کرده که از درون‌این فرزندان شهدا، ما برای آینده این انقلاب و اسلام و برای پاسداری از خون‌شهدایمان که امروز بدون هیچ چشم داشتی و فقط برای خدا دارند شهیدمی‌شوند، یک جریان نگهبانی به وجود بیاید. این کار را شما دارید می‌کنید ومطمئن باشید که کار حق، مؤثر و به جایی است. البته کسان دیگری هم هستندکه به مقام شهادت نرسیدند و همان ارزش شهدا را هم دارند، مثلاً این معلولین‌و جانبازان، همرزمان آنها شهید شده‌اند و آنها آمده‌اند و دارند رنج معلولیت رانیز می‌کشند، طبعاً بچه‌های آنها هم باید همین حالت را داشته باشند. آن‌نکته‌ای که در صحبتهای آقای اکرمی بود که آن شصت درصد الان برای شمامسأله شده، اگر بشود، برنامه‌ریزی کنید که آن شصت درصد را از میان بچه‌های‌رزمنده انتخاب کنید، یعنی به بچه‌های رزمنده اولولیت بدهید. بنابراین اگرشما اولویت را به مثلاً معلولین و افراد رزمنده بدهید افرادی که به میدان‌می‌روند، بدانند یکی از حقوقهایشان این است که بچه‌های آنها با بچه‌های‌شهدا بیایند و تحت تربیت خاصی قرار بگیرند و این جور که باشد ان‌شاءالله‌در سالهای آینده دانشگاه‌ها را نیز اینها فتح می‌کنند.
خوب! ما می‌دانیم در مدارسی که خوب درس بدهند قبولی بیشتری هم‌می‌دهند و به علاوه خود کنکور هم امتیازاتی به اینها می‌دهد. ما اگر حتی‌روزی به این برسیم که همه امتیازات دولتیمان مال بچه‌های شهدا و بچه‌های‌رزمنده‌ها باشد، هیچ کار ناصالحی نکرده‌ایم. نه از لحاظ حق، چون حق مال‌اینها است و نه از لحاظ مسأله جامعه و حتی خود آنهایی که از مسأله جامعه‌محروم می‌شوند باز مصلحتشان این است که این بچه‌های شهدا بیایند و درس‌بخوانند و بیایند جزو استوانه‌های کشور بشوند چون اینها کشور را خوب اداره‌می‌کنند. اینها وقتی که بیایند جامعه را خوب اداره می‌کنند، یعنی وقتی که‌خانواده‌ای بچه‌اش محروم بشود و بچه شهیدی بیاید ارزش دارد، چون اوجامعه را بیمه بیشتری می‌کند و مجموعه اینها جامعه را هدایت می‌کنند. ماحتماً باید برای آینده امتیازات آموزشی و امتیازات خاص انسان سازی، ـضمن اینکه به دیگران ستم نکنیم ـ حقی و اولویتی برای کسانی که الان‌فداکاری می‌کنند و واقعاً دارند از  
جانشان برای اسلام و انقلاب مایه می‌گذارند،باید قائل باشیم و شما که در خدمت این جریانات قرار می‌گیرید، بسیارخداوند را شاکر باشید که در این راه قرار گرفته‌اید و اینها را مثل بچه‌های‌خودتان پذیرایی بکنید و جدیت داشته باشید و سخت بگیرید و با همه‌استانداردهای لازم اینها را به تحصیلات خوب وادار بکنید؛ مثل بچه‌های‌خودتان و بلکه بهتر، چون اینها یک کمبودی دارند، خوب! هر یک از شمامی‌دانید که چقدر به بچه‌هایتان در خانه کمک می‌کنید مخصوصاً شمافرهنگی‌ها، بچه‌هایتان غیر از اینکه در مدرسه درس می‌خوانند در خانه مقدارزیادی از معلومات پدرشان استفاده می‌کنند و تقویت می‌شوند، خوب، آن‌بچه‌ها از این امتیاز محروم هستند و جای اینها را ما باید پر بکنیم. ان‌شاءالله‌خداوند سایه امام را بر سر ما مستدام بدارد و از برکات افکار بلند و عمیق الهی‌ایشان این ملت همیشه برخوردار باشد و خداوند به ما توفیق بدهد که‌خدمتگزاران خوبی برای این انقلاب و اسلام باشیم.
    والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته