سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع اعضای تیپ هوابرد سپاه

سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع اعضای تیپ هوابرد سپاه

  • یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۶۶

بسم‌اللّه‌الرحمن‌الرحیم
«اَلâحَمâدُالِلّûهِ ربِّ الâعûالَمین وَ اَلصَّلûوهُ وَالسَّلاûمِ عَلیû رَسولِ اللّûهِ و آلِهِ أَجâمَعیüنâ»
از زیارت برادرانمان - که پیروزمندانه از یک مأموریت خوب و موفق‌برگشته‌اند - خیلی خوشحال هستیم و دعا می‌کنیم که سایر برادران را هم‌زیارت بکنیم و امیدواریم در سفرهای مکرری که شما می‌روید و موفقیتهای‌شایسته تیپ هوابرد سپاه را به دست می‌آورید و برمی‌گردید، باز شما را زیارت‌کنیم.
باید این کار جدید را که با فتح پنج در این مرحله آغاز شد، به عنوان یک‌حرکت بسیار مؤثر و جدی که ما مدتها است منتظر این مرحله بودیم، حساب‌کنیم. حتی اگر فرض بر این باشد که ما با نیروی نظامی تا بغداد هم برویم و برای سقوط صدام بغداد را نیز تصرف بکنیم، این حرکت شما و این عملیات داخل خاک عراق یک ضرورت است. یعنی قبل از این که ما به آنجا برسیم، این کار بایستی انجام بشود و آن اینکه عملیات نظامی به داخل خاک عراق کشیده شود و ملت عراق پا به میدان بگذارند و احساس کنند که آنها در سقوط حزب بعث مؤثر بوده‌اند.
اگر یک چنین مرحله‌ای پیش نیاید، حتی بعد از شکست حزب بعث، ملت‌عراق خود را کمتر سهیم می‌داند و ارزش این پیروزی را آن طوری که باید درک‌نمی‌کند و بهایی که برای آینده عراق باید بدهد نخواهد داد. اگر ما پیروزی رامجانی به دست آنها برسانیم، این خیلی تفاوت دارد تا این که خودشان در این‌پیروزی شریک باشند. کاری که شما همگام با مردم عراق در داخل عراق دارید انجام می‌دهید، این یک مرحله‌ای است که ما باید حتمآ از آن عبور کنیم.خوشبختانه تیپ هوابرد سپاه در موقع مناسبی تشکیل شد و نیروهای زبده‌ای‌برای مسؤولیت مشکلی، پیوسته‌اند.
 
آنجا کار ما بسیار می‌تواند عظیم و مؤثر باشد، اگر از درون عراق به دست‌مردم عراق و با حمایت شما شهری و روستایی و پایگاهی تصرف بشود،مراکز اقتصادی - که در خدمت جنگ برای عراق است - تصرف بشوند یامنهدم بشوند و خطوط مواصلاتی قطع بشود و فشار از درون، علیه نظام عراق‌توسعه پیدا بکند، تأثیر آن در پیروزی بسیار است و ممکن است با یک‌عملیات نظامی و با صرف نیروهای فراوان مثلا، پنج کیلومتر و ده کیلومتری ازخط را بشکنیم و جلو برویم و این خیلی باارزش است و یک پیروزی نظامی‌است.
اما این که در درون عراق و در مراکز حساس عراق مردم عراق این کار رابکنند، این پیروزی شکل دیگری دارد، هم از لحاظ جهانی، زبان آنهایی که‌ریاکارانه می‌خواهند جلو حق و عدالت را بگیرند، بسته می‌شود و اگر مردم‌عراق قیام بکنند، دیگر کسی نمی‌تواند حتی باقیافه خیرخواهی، حرفی بزند.چرا که این دیگر مردم عراق هستند و ادعاهایی که رژیم بعث می‌کند که مردم بااو هستند و این حرکاتی که اخیرآ دارد می‌شود و این ادعاها کاملا شکست‌خورده است. چطور می‌شود که نظامی در کشورش مقبولیت داشته باشد وچند شهر آن در عرض چند روز این جوری سقوط بکند و او برای سرکوب‌مردمش، برای نجات خودش متوسل به بمباران شهرها و روستاها و کوچ دادن‌مردم و به کار بردن اسلحه شیمیایی شود و مردمش، فوج فوج از خطوط‌نظامی‌اش فرار بکنند و به کشور ما بیایند. سه - چهار هزار نفر از آنها در عرض‌چند روز زیر بمباران آنها قرار داشتند، زن و بچه‌ای که آماده جنگ نبودند یا به‌زور به این طرف کوچشان دادند و یا خودشان به این طرف فرار کردند. این‌نشانه بی‌پایگی نظام عراق در میان مردم است.
شما این مأموریتی را که قبول کرده‌اید بسیار جدی بگیرید و من خواهش‌می‌کنم که حتی استراحتهای خویش را هم حتی‌الامکان در همان جا انجام‌بدهید. یعنی وقتی می‌روید و عملیاتی را انجام می‌دهید، جاهای امنی انتخاب بکنید و همان جا هم استراحت بکنید که حتی‌الامکان وقت از دست ما نرود. الان زمان ما خیلی حساس است این که می‌بینید دو ابرقدرت مجبور شده‌اند که ماهیتشان را نشان بدهند و ادعای بی‌طرفیشان را کنار بگذارند و رسمآ وارد عمل بشوند و پرچمهایشان را روی کشتی‌های حامی عراق نصب بکنند و با ناوگان ما کشورهای تجارتی را علیه ما و به نفع دشمن وارد جریان بکنند، این نشان از وخامت اوضاع عراق دارد. آنها اگر اوضاع را وخیم ندیده بودند این نمایش را نمی‌دادند. وقتی که دیدند که کارد دارد به استخوان می‌رسد و شرایطی می‌شود که باید روحیه شکست خورده عراق و حامیان عراق را تقویت بکنند، این نمایش را دادند که خداوند این نمایش آنها را هم معکوس کرد. این وخامت اوضاع قدرت عظیم جمهوری اسلامی را می‌رساند.
 
به برادرانمان که آنجا هستند و شما که می‌روید و دوباره آنها را می‌بینید،سلام بنده را ابلاغ بفرمایید و بگویید که در کنار مردم عراق به این راهی که‌انتخاب کرده‌اید ادامه بدهید و باید این گونه مسائل از مناطق شمالی عراق به‌مناطق دیگری کشیده بشود که چنین زمینه‌ای وجود دارد و ملت عراق وقتی که احساس کرد ارتش عراق از پس گرفتن یک شهری عاجز شده به دنبال شما راه خواهند افتاد و ما دعا می‌کنیم که شما پیروزمند و سالم و موفق به همه اهدافتان برسید و راه را برای پیروزی ملت عراق باز کنید.
    و السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته