سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • سخنرانی آقای هاشمی در جمع دانشجویان مسلمان خارجی مقیم اروپا پیرامون انقلاب اسلامی

سخنرانی آقای هاشمی در جمع دانشجویان مسلمان خارجی مقیم اروپا پیرامون انقلاب اسلامی

  • سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۶۱

سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان خارجی مقیم اروپا

 از حضور برادران مسلمان و انقلابی، پیشتازان حرکت اسلامی در مجلس شورای اسلامی خوشحالیم و به شما خیر مقدم می‌گوییم.اینکه در این مقطع از زمان اراده ازلی و غیر قابل برگشت خداوند تحقق پیدا کرده و براین تعلق گرفته که حرکتی با ریشه آسمانی و معارف الهی و با کمک رهبری امام که الحق شایسته‌ترین  فرد روی زمین است، بتواند مشعلی فرا راه انسانهای تشنه و سوخته عدالت قرار بدهد، ما باید شکر بهره‌گیری صحیح از این موهبت الهی را به جا بیاوریم.آن روز انسانهای با فضیلت و بشر دوست، از مکتبهای موجود ـ اگر صحیح باشد اسمش را مکتب بگذاریم ـ مارکسیسم و امپریالیسم و ملی گرایی مأیوسند و باور ندارند که آنها بتوانند مشکلات بشر را حل کند، بلکه اصلا مشکلات بشر و مشکلات جامعه ما معلول وجود همین به اصطلاح مکتبهاست.و بشریت ]به[ دنبال راه و مقصدی می‌گردد که بتواند این همه مصبیت را که به نام انقلاب و با حمایت از حقوق انسان بر بشریت تحمیل می‌شود، از بین ببرد.بدون شک هر ایده و هر راهی که انسان را از خداوند دور می‌کند، با فطرت انسان سازگار نیست؛ انسان از درون خودش با هزارها رشته نامرئی یا مرئی به خداوند و مبدأ آفرینش وابسته است.این وابستگی را خودمان احساس می‌کنیم و فطرت، ما را به معبودی قادر و عادل و تکیه گاهی سالم و آسیب ناپذیر دعوت می‌کند. موفقیت اسلام و انقلاب اسلامی بیشتر از این جهت است که ادامه راه انبیاء و جواب فطرت همه انسانهاست؛ فطرتهای دست نخورده و سالم.جمهوری اسلامی به رهبری امام عظمیم‌الشأن وظیفه خود می‌داند که این خواسته بشری را در هر جا ببیند، تایید کند و بر همین اساس ما نهضتهای اسلامی خالص را در سراسر دنیا از هر نژاد و از هر کشور و از هر رنگی تایید می‌کنیم، تا آنجایی که بتوانیم امکاناتمان را در اختیار آنها قرار می‌دهیم.امیدواریم بتوانیم محور و مرجعی برای تجمع این نیروی عظیم و وسیله‌ای برای خدمت کردن جوانهای مبارز و صالح باشیم و امروز دنیای استکبار از همین جریانی که راه افتاده و حشتزده است و ما باید بر این راهی که انتخاب کرده‌ایم، با همکاری شما و با امکانات این جمهوری تأکید کنیم.با اینکه مایل بودم با شما میهمانان و برادران عزیز خیلی صحبت کنم، اما گرفتاریهای زیاد و مشاغلی که دارم، این فرصت را از من سلب کرده ]است[. شما را به خدا می‌سپارم. به امید دیداری دیگر.            والسلام علیکم و رحمه الله