خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • سخنان هاشمی در خصوص رابطه معلم و شاگردی بین امام خمینی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی

سخنان هاشمی در خصوص رابطه معلم و شاگردی بین امام خمینی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی

  • سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۵۹

پس از تشکیل جلسات رسمی مجلس و به دنبال انتخاب نخست وزیر، اولین دیدار عمومی نمایندگان با حضرت امام (ره) همزمان با عید سعید فطر ]در تاریخ 21 مرداد  1359[ در حسینیه جماران برگزار شد.

در این دیدار که آقای رجایی نیز همراه ما بود، من پیش از سخنان امام، به اختصار در مورد فعالیت مجلس صحبت کردم و با اشاره به ترکیب کلی آن که متشکل از جمع زیادی از شاگردان امام و اشخاص فعال در دوران مبارزه می‌باشد، تأکید کردم: «مجلس با چنین خصوصیتی کاملا در اختیار رهبر و تسلیم در مقابل قرآن و آماده برای نظارت کامل در اجرای دقیق برنامه‌ها می‌باشد» و افزودم: «به همین دلیل نمایندگان مجلس توقع دارند که آن رابطه معلم و شاگردی و رابطه مرجعیت و مریدان، بین مجلس و امام محفوظ بماند که هست. هر چند که در مجلس، چهرهای اسلام‌شناس و نیروهای انقلابی فراوان داریم، ولی ما مثل همیشه خودمان را نیازمند به هدایت و راهنمایی می‌بینم و بار دیگر در محضر امام، به عنوان یک ارگان و یک محصول انقلاب اسلامی، آمادگی خود را برای خدمت در راه اهداف مقدس اسلام و نظرات امام که چیزی جز اسلام نیست، اعلام می‌داریم.» بعد به مشکلات مجلس اشاره کردم و گفتم: «این مجلس با این خصوصیت‌ها، نمی‌تواند بدون دشمن باشد و طبیعی است که دشمنان اسلام و انقلاب، نیروهای خودشان را برای درهم شکستن اعتبار مجلس، به کار بگیرند که گرفته‌اند.»

امام نیز در این دیدار، سخنان مبسوطی بیان فرمودند و طی آن با تشریح شیوه بحث‌های طلبگی، نمایندگان را به دوستی و برادری و کار برای اسلام و مردم فراخواندند و تأکید فرمودند: «وقتی یک ملتی همه با هم باشند، پشتیبان و برادر هم باشند، این قدرتهای بزرگ بر فرض که بیایند و با توپ و تانکشان هر کاری می‌خواهند بکنند، لیکن وقتی وارد شدند در ملت هضم می‌شوند و ملت آنها را هضم می‌کند.»

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب