خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • سخنان سعدون شاکر رئیس سازمان استخبارات عراق در خصوص عزم راسخ امام خمینی از زبان هاشمی

سخنان سعدون شاکر رئیس سازمان استخبارات عراق در خصوص عزم راسخ امام خمینی از زبان هاشمی

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۵۷

سخنان سعدون شاکر رئیس سازمان استخبارات عراق در خصوص عزم راسخ امام خمینی از زبان هاشمی تاریخ : 10/7/1357 در مسافرت معاون اطلاعات خارجی ساواک به بغداد و ملاقات وی با سعدون‌شاکر رئیس سازمان أؤاستخبارات عراق در 10 مهر 1357، پس از طرح درخواست اعمال فشار و محدود کردن امام از سوی مقام ایرانی، مقام عراقی ضمن بیان نکاتی و با گله از ایران، تصریح می‌کند که اقداماتی از این قبیل بی‌ثمراست و با اعتراف به عزم راسخ امام می‌گوید: "... ما شروع کردیم روی ]آیت الله[ خمینی کار جدی بکنیم به او اخطار کردیم که فعالیت نکند ]اما او [گوش نکرد. نامه اخیر تیمسار مقدم ]رئیس ساواک[، که رسید، من شخصآ با او در منزلش ملاقات کردم و خیلی جدی با او حرف زدم و صریحآ دو مساله را روبه روی او قراردادم که یا خودش را کاملا از فعالیت ]سیاسی[ کنار بکشد یا اینکه ما خودمان مستقیمآ او را وادار به سکوت می‌کنیم و راه سومی هم از نظر ما وجود ندارد.]من [صریحآ با او حرف زدم و او هم صریحآ جواب داد. اوگفت که هیچ وقت از نظریات سیاسی خود عدول و نزول نخواهد کرد و اگر دولت عراق مانع او شود، اوعراق را ترک خواهد کرد و در جای دیگری به فعالیت خواهد پرداخت".همچنین در بخشی از گزارش ساواک از این ملاقات نیز آمده است: ".. مذاکراتی به مدت 5/3 ساعت باسعدون شاکر به عمل آمد که موارد زیر قابل توجه بود: ]...[ سعدون شاکر با ]آیت‌الله[ خمینی ملاقاتهاییکرده و او را فردی سر سخت و مصمم در تعقیب نقشه‌های خود می‌داند و عقیده دارد که او به هیچ وجه ازتعقیب هدفهای خود انصراف حاصل نمی‌کند. ]آیت‌الله[ خمینی، در مقابل تذکرات او که تکلیف کرده بودفعالیت سیاسی را ترک کند گفته: "من هم اهل سیاست هستم و هم مذهبی، هیچ وقت از نظریات سیاسی خودعدول و نزول نخواهم کرد". منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری