خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • سخنان سرلشکر مولوی رئیس پلیس تهران در خصوص نقش مساجد به روایت ایت الله هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب وپیروزی - سال۱۳۵۷ - ۱۳۵۸

سخنان سرلشکر مولوی رئیس پلیس تهران در خصوص نقش مساجد به روایت ایت الله هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب وپیروزی - سال۱۳۵۷ - ۱۳۵۸

  • یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۵۷

سخنان سرلشکر مولوی رئیس پلیس تهران در خصوص نقش مساجد به روایت هاشمی تاریخ : 15/5/1357 سرلشکر مولوی، رئیس پلیس تهران، در جلسه 15 مرداد 1357 فرماندهان ارشد نظامی رژیم، بااظهار اینکه: "آینده را روشن نمی‌بینم"، اهم فعالیتهایی را که از طرف روحانیون علیه دولت و قوانین جاری کشور به وقوع پیوسته مطرح و از جمله آنها به مواردی نظیر تحریم جشنهای نیمه شعبان، تشکیل اجتماعات عظیم در مساجد که به عنوان مثال در مسجد قبا که گنجایش حداکثر بیش از سه هزار نفر راندارد، جمعیتی در حدود 000/15 نفر در آن تجمع می‌نمایند، توزیع اعلامیه‌های مضر در زمینه مخالفت علنی با اقدامات دولت و رژیم سلطنتی و پخش این اوراق در بین جمعیت و تظاهرات خیابانی و... اشارهکرده و می‌افزاید: "... در اثر مداومت این تظاهرات و اجتماع در مساجد مختلف که از ساعت 30/21 تا  3بامداد ادامه دارد، مامورین پلیس فرسوده و گاهی نافرمانی‌هایی نیز مشاهده شده است... در چنین حالتی نمی‌توان با تعداد مامورین موجود جلوی آنها را گرفت... اگر وضع بدین منوال ادامه پیدا کند، چند روزأ ؤ دیگر وقایع بدتر از اصفهان، شیراز و مشهد در تهران انتظار می‌رود." منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری