خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • سخنان امام در ارتباط با نخستین ماه محرم پس از پیروزی انقلاب به روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

سخنان امام در ارتباط با نخستین ماه محرم پس از پیروزی انقلاب به روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۵۸

سخنان امام در ارتباط با نخستین ماه محرم پس از پیروزی انقلاب از زبان آیت الله هاشمی تاریخ : 29/8/1358 امام در این ارتباط ]در تاریخ 29 آبان  1358[، سخنان مهمی ایراد کردند و در آن ابتدا اظهارات کارتر در مورد ایران را محکوم کردند و سپس با اشاره به تهدیدات نظامی و اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، فرمودند: کارتر ... خودش هم می‌داند که این طبل میان تهی است که دارد می‌زند". ایشان همچنین با توجه به صحبتهایی که این روزها در مورد عدم نیاز به برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی مطرح شده بود، به تشریح اهمیت این مراسم پرداختند و فرمودند: باید ببینیم رمز بقای این مذهب و بقای ممالک اسلامی ]و[ ممالک شیعی چه بوده است. ما باید آن رمز را حفظش بکنیم. یکی از رمزهای بزرگی که بالاترین رمز است، قضیه سیدالشهدا است. سیدالشهدا ـ سلام‌الله علیه ـ مذهب را بیمه کرد. با عمل خودش اسلام را بیمه کرد. ...اگر ما بخواهیم مملکتمان یک مملکت مستقلی باشد، یک مملکت آزادی باشد، باید این رمز را حفظ بکنیم. این مجالسی که با دستور ائمه ـ علیهم السلام ـ در طول تاریخ برپا بوده است، باید حفظ بکنیم... شما خیال نکنید که گریه است، خیر گریه نیست. یک مسأله سیاسی، روانی، اجتماعی است. اصلاً حضرت سیدالشهدا چه احتیاج به گریه دارد؟ ائمه این قدر اصرار کردند، به اینکه مجمع داشته باشید. گریه بکنید. ]ندبه[ بکنید. برای اینکه این حفظ می‌کند کیان مذهب ما را" و بعد تاکید کردند: این دستجاتی که در ایام عاشورا راه می‌افتند، خیال نکنند که ما این را تبدیل کنیم به راهپیمایی، خودش راهپیمایی است. اما راهپیمایی با یک محتوای سیاسی. همانطوری که سابق بود بلکه بالاتر. همان سینه‌زنی، همان نوحه‌خوانی، همانها رمز پیروزی ماست. در سرتاسر کشور مجلس روضه باشد. همه روضه بخوانند و همه گریه بکنند. از این هماهنگ‌تر چی؟ شما در کجا سراغ دارید که ملتی این طور هماهنگ بشود؟ کی اینها را هماهنگ کرده؟ اینها را سیدالشهدا هماهنگ کرده است... البته جهات غیر شرعی‌اش باید حساب بشود، باید جهات شرعی محفوظ بماند".  منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری