خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • سخنان امام در ارتباط با خانه سازی برای محرومانبه روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

سخنان امام در ارتباط با خانه سازی برای محرومانبه روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۸

سخنان امام در ارتباط با خانه سازی برای محرومان از زبان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانیتاریخ : 20/1/1358 یکی از این زمینه‌ها فکر خانه سازی برای محرومان بود. امام معتقد بودند: "همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد" به همین دلیل با پیامی ]در تاریخ 20 فروردین  1358[، همه مردم و زمینداران و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان را به همکاری در این امر فرا خواندند و دولت را نیز موظف ساختند تا نیازمندیهای عمومی طرحهای خانه‌سازی را فراهم سازد و با همین هدف، حسابی به شماره 100 برای واریز کمکهای مردمی، در بانک ملی ایران افتتاح کردند و از همه کسانی که توانایی داشتند، دعوت نمودند که برای کمک به خانه‌سازی برای محرومان، به این حساب پول واریز کنند و همچنین مقرر کردند که "در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد"، گروهی انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان بگذارند. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری