خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • زیبایی های سفر به کردستان از دیدگاه هاشمی رفسنجانی - کتاب انقلاب و پیروزی -- خاطرات ۱۳۵۷-۱۳۵۸

زیبایی های سفر به کردستان از دیدگاه هاشمی رفسنجانی - کتاب انقلاب و پیروزی -- خاطرات ۱۳۵۷-۱۳۵۸

  • چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۵۸

زیبایی های سفر به کردستان از دید آیت الله اکبر هاشمی تاریخ : 1/1/1358 حضور ما در کردستان و مذاکره و دیدارهای مختلفی که با روحانیون و مردم عادی منطقه داشتیم، حقایق بسیاری را روشن کرد. یکی از این حقیقتها که از زیبائی‌های سفر کردستان بود، احساسات پاک مردم آن منطقه نسبت به امام و انقلاب بود که در شعارها، نگاهها و رفتارشان موج می‌زد. همچنین آگاهی و شناخت عمیق آنها از توطئه‌های دشمنان در منطقه، تعجب ما را برانگیخت. مثلا در محافل عمومی چند ده هزار نفری و در مجالس خصوصی، زن و مرد، پیر و جوان همه فریاد می‌کشیدند که ما تجزیه طلب نیستیم و عده‌ای از جوانان آنها با لحنی معصومانه می‌گفتند ما اگر چه خودمان در قضیه آذربایجان در سال 24 نبودیم ولی جنایتی که دموکراتها در آذربایجان کردند و     خواستند راس کشور را از بدن جدا کنند و آن فاجعه و خسارات را، به بار آوردند، برای ما روشن است؛ ما آن حادثه را نمی‌خواهیم تکرار کنیم. می‌گفتند ما یادمان نرفته که نهضت مشروطه به دلیل چنین کارشکنی‌هایی که امروز شاهدیم، بارور نگردید و ما خسارات عظیمی از آن کارشکنی‌ها می‌بریم و با صراحت مسأله کارشکنی‌های ملی شدن صنعت نفت را مطرح می‌کردند و می‌گفتند ما نمی‌گذاریم که ایران بار دیگر شاهد شکست انقلاب مردم به خاطر خامی و غرض‌ورزی گروه خاصی شود. دانشجویانی که ما در خوابگاه آنها منزل داشتیم، خاضعانه و دوستانه می‌گفتند که ما مشکلات را تشخیص می‌دهیم و می‌دانیم که توقع معجزه از دولت برای اصلاح همه مشکلاتی که ریشه در نیم قرن حکومت استبدادی پهلوی دارد، درست نیست.آنها پائین آوردن هزینه زندگی، کمک به محرومان، حذف بسیاری از مالیاتهای نامناسب و مزاحم، طرد بسیاری از سران ناباب ارتش که حقوقهای کلان می‌گرفتند، و خیلی از موارد دیگر را از جمله خدمات دولت موقت در همین زمان کوتاه، معرفی می‌کردند و اظهار می‌داشتند که متأسفانه تبلیغات دولت کافی نبوده که همه مردم متوجه اینها شوند.یکی از مردم معمولی شهر در یک مذاکره طولانی می‌گفت: ما می‌دانیم انقلاب حرکتی نیست که یک شبه بتوان با آن، همه چیز را اصلاح کرد و شوروی را مثال می‌زد که بعد ازگذشت شصت سال و کشتار میلیونها نفر، هنوز هم در مرحله سازندگی است و کامبوج را مطرح می‌کرد که با کشتار بیش از یک میلیون نفر، مردم هنوز دو وعده غذا هم ندارند.برخورد با این افکار روشن، برایمان نشاط آور بود و خستگی و نگرانیها را برطرف کرد و باعث شد با امیدواری بیشتری از سنندج برگردیم؛ هر چند که وجود توطئه و حضور توطئه گران در منطقه را نمی‌توانستیم از نظر دور بداریم. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری