حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • روایت یادگار امام از مراسم هفتم آیت الله

روایت یادگار امام از مراسم هفتم آیت الله

  • دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
یادگار گرامی امام روایت خود از مجلس باشکوه هفتمین روز رحلت آیت الله هاشمی(ره) را بیان کرد.

سید حسن خمینی در صفحع اینستاگرام خود نوشت:
سالها پیش از شاعر توانمند معاصر( که قریحه طنزپردازانه اش در مکتب مرحوم گل آقا پرورش یافته بود و متأسفانه تازگی ها از او خبر ندارم) شعری خواندم ؛ این بیت خوش ساختش در ذهنم نشسته است که امروز به جهتی که خواهم گفت ، وصف حال ما شده بود. می سراید
در جمع ارباب هستی، هر جا نشستی نشستی
بنشین برادر که اینجا پایین و بالا ندارد
این بیت حکایت امروز ما و جلسه ی کم نظیر و پر ازدحامی بود که به مناسبت شب هفت عزیز از دست رفته مان حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد. سالها بود که چنین تراکمی را در جلسه ای ندیده بودم. رییس و مرؤوس هم نداشت ، همه روی پای هم نشسته بودند. شاید هر جای دیگری و مناسبت دیگری بود ،باعث دلخوری می شد اما احساس کردم همه از این وضعیت راضی اند، چراکه این ازدحام و تراکم اگر چه نظم و حفاظت و مناسبات را به هم ریخته بود، اما همین که نمایانگر پیوند مردم و مسئولین با یکی از خالص ترین یاران امام شده بود، جان ها را نمی آزرد.

حلاوت نتیجه، مرارت استنتاج را می زدود. من به نوبه خود شرمنده همه کسانی شدم که در تنگنای جا و درازنای مسیر گرفتار شده بودند ولی می دانم که همه از آنچه به چشم می دیدیم راضی بودیم. از تشریفات باطلی که مرسوم شده، کمتر خبری بود و همگان نظمی آگاهانه را در تراکمی بی نظیر فراهم می آوردند. امروز حرم امام میزبان جمعیت کثیری بود که صحنه ی با شکوه و با روحی را رقم زدند و مطمئنم روح امام و یادگار امام و یار امام رحمت الله علیهم اجمعین را شاد کردند. اجرهم عند الله.