حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • روایت حسین مرعشی از دلایل آیت الله هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات مجلس ششم

روایت حسین مرعشی از دلایل آیت الله هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات مجلس ششم

  • تهران
  • سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

در انتخابات مجلس ششم من و علی هاشمی خدمت ایشان رسیدیم. پرسیدیم شما چرا می خواهید در انتخابات شرکت کنید. ایشان گفت ممکن است دو اتفاق در کشور بیفتد. اتفاق اول اینکه عده ای سعی کنند نظام را بشکنند. در این شرایط من با آنها نیستم و علیه آنها محکم پشت سر نظام می ایستم. چون معتقدم این افراد ولو بتوانند نظام را بشکنند نمی توانند جایگزین بهتری بیایند. اتفاق دوم این است که در مقابل رفتارهای این عده نظام وارد فاز تسلب شود و من این را هم برای کشور خیلی بد می دانم. ایشان گفت قصد من از حضور در انتخابات مجلس این است که در شرایطی که دو طرف ماجرا به این مسائل فکر می کنند راه میانه ای را برگزینم. و راه وسطی را باز کنم که هم نظام بماند و هم فضای باز سیاسی. می خواهم فضایی ایجاد کنم تا هم این دوستان جوان و پرتحرک که وارد صحنه شده اند بتوانند ادامه دهند و در صحنه بمانند و هم اینکه زیر پای نظام محکم باشد. این سیاست روشن و خیرخواهانه آقای هاشمی بود.

راوی: حسین مرعشی

منبع: هفته نامه صدا، شماره ۱۰۲، گفتگو با حسین مرعشی

تصاویر ضمیمه