حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • روایت تاریخ از ائتلاف و تخریب سیاسیون با منطق آیت الله هاشمی رفسنجانی

روایت تاریخ از ائتلاف و تخریب سیاسیون با منطق آیت الله هاشمی رفسنجانی

این بار دیگر حدیث دیگران نیست که گفته می آید سر دلبری آیت الله هاشمی رفسنجانی، پوسترهای انتخاباتی است که چپ و راست هر بار که می دیدند، حیاتشان در سپهر سیاسی، چسباندن خود به نام امیر کبیر دوران است، تعلل نمی کردند، هرچند به خاطر سوابق کارهای تخریبی شان می بایست خجالت می کشیدند.

  • دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۷۸

تلاش برای جلب نظر مردم با انتشار پوسترهای تبلیغاتی، یکی از راه‌های رایج و معمول در هر انتخابات است. در ایران جریان های سیاسی به نوبت از نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در پوسترهای تبلیغاتی استفاده می کردند و بالطبع جریان مخالف آنها با توهین وتهمت به هاشمی برای خود دست و پا می کردند.

تصاویر ضمیمه