حدیث دیگران

رجل سیاسی معروف و مهم

میخائیل ساکاشویلی (رئیس جمهور گرجستان)

  • تهران
  • چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۳
برای ما فوق العاده است تا حمایت شما را در زمینه های اقتصادی، صنعتی فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم.

ما شما را به عنوان یکی از معروفترین و مهمترین رجال سیاسی در ایران و منطقه می شناسیم و این دیدار برای ما افتخار بزرگی است. برای ما فوق العاده است تا حمایت شما را در زمینه های اقتصادی، صنعتی فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم.
سفر جنابعالی به گرجستان رویداد مهمی برای ملت و دولت گرجستان بود و شما نقش مهمی در برقراری صلح در منطقه ایفا کردید و امیدواریم در آینده هم شاهد ایفای نقش شما در زمینه های منطقه ای و بین المللی باشیم.