خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • راهپیمایی صدها کارمند ساواک به روایت هاشمی رفستجانی - کتاب انقلاب و پیروزی -- خاطرات ۱۳۵۷-۱۳۵۸

راهپیمایی صدها کارمند ساواک به روایت هاشمی رفستجانی - کتاب انقلاب و پیروزی -- خاطرات ۱۳۵۷-۱۳۵۸

  • یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۵۷

راهپیمایی صدها کارمند ساواک به روایت آیت الله اکبر هاشمی تاریخ : 6/12/1357 یکی از فعالیتهای مخالفان، راهپیمایی صدها کارمند ساواک ]در تاریخ 6 اسفند  1357[ و تجمع چندین باره آنها در مقابل ساختمان نخست وزیری ـ به بهانه تعیین تکلیف و دریافت حقوق‌های معوقه ـ بود. اینکه اینها در آن اوضاع و احوال چطور همدیگر را پیدا کرده بودند و چطور جرات کرده بودند، خود را نشان بدهند، همگان را به تعجب واداشته بود. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری