خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • دیدگاه هاشمی رفسنجانی از مقاله روزنامه اطلاعات که سبب جنجال در تبریز شد -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

دیدگاه هاشمی رفسنجانی از مقاله روزنامه اطلاعات که سبب جنجال در تبریز شد -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۵۸

دیدگاه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از مقالۀ روزنامه اطلاعات که سبب جنجال در تبریز شدتاریخ : 2/2/1358 در حالی که هنوز هیجانات ناشی از مسأله فرزندان آیت‌الله طالقانی، به طور کامل فروکش نکرده بود، و افکار عمومی جامعه متوجه حوادث کردستان و ترور ناجوانمردانه سرلشکر قره‌نی بود، جنجالی تازه‌ای در تبریز به راه افتاد.سبب این جنجال مقاله‌ای بود ]به نام: بهانه‌ها را از دست خائنان باید گرفت[، منتسب به آقای خلخالی که در روزنامه اطلاعات ]در تاریخ 2 اردیبهشت  1358[، چاپ شده بود. در این مقاله نویسنده با اشاره به حمایت آیت‌الله ]سیدکاظم[شریعتمداری از تشکیل حزب جمهوری خلق مسلمان، به ضرورت دوری جستن از طرح اختلاف نظر در میان رهبران روحانی پرداخته و آورده بود: .. عنوان کردن دو حزب در میان جامعه ما و با در نظر گرفتن بحرانها و بهانه‌ها که بدست اشخاص غرض ورز می‌افتد، به هیچ وجه صلاح و مصلحت رهبران و جامعه اسلامی ما نیست، مخصوصاً از طرف زعمای روحانیت" و هشدار داده بود: از همین عنوان است که شکست خورده‌ها استفاده می‌کنند و شروع می‌کنند در زیر ]پرچم[ حزب جمهوری خلق مسلمان ایران سینه زدن، یعنی مخالفت خود را با عنوان کردن این حزب و تحت لوای آن اعلام می‌کنند، کما اینکه حالیه در بعضی از نواحی دیده شده، طرفداران حزب منحله رستاخیز و جاوید شاه گویان و یا ساوکی‌های شناخته شده، با گرایش به طرف ]حزب[ جمهوری خلق مسلمان ایران در واقع با اصل جمهوری اسلامی، می‌خواهند مخالفت کنند...این مقاله وسیله‌ای شد در دست خلق مسلمانی‌ها، تا مردم تبریز را در اعتراض به آن و در اظهار پشتیبانی از آیت‌الله شریعتمداری به راهپیمائی و تظاهرات فرا بخوانند و با صدور قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های مختلف، همه جا را اعم از بازار، مدرسه‌ها و دانشگاهها، به تعطیلی بکشانند و ناآرامی و آشوب را تقریبآ در سراسر آذربایجان و حتی در برخی دیگر از استانها، فراگیرکنند. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری