مقالات
  • صفحه اصلی
  • مقالات
  • دکتر سیف الرضا شهابی هم بند آیت الله هاشمی رفسنجانی در زندان های طاغوت

دکتر سیف الرضا شهابی هم بند آیت الله هاشمی رفسنجانی در زندان های طاغوت

  • بابل
  • چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
با حضور استاندار مازندران و جمعی از مردم و مسئولان شهرستان بابل همزمان با برگزاری جشن انقلاب از سیف الرضا شهابی یکی از مبارزان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و هم بند آیت الله هاشمی رفسنجانی در زندان ستمشاهی ، تجلیل شد.

دکتر سیف الرضا شهابی یکی از مبارزان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و هم بند آیت الله هاشمی رفسنجانی در زندان ستمشاهی ، است.
شهابی که پژوهشگری برازنده در تاریخ است، کتاب های متعددی نوشت که آیت الله هاشمی رفسنجانی مقدمه ای هم بر کتابش با عنوان کارنامه سیاسی قائم مقام فراهانی نوشته بود .
شهابی در گفتگویی گفت : مبارزات انقلابیم علیه رژیم ستم شاهی از دوران دبیرستان با شرکت در جلسات و مراسم مذهبی شروع شد و ادامه یافت .
وی در کارنامه مبارزاتیش سابقه هم بند بودن با آیت الله هاشمی رفسنجانی را در زندان دارد ، افزود : افتخار دارم که مقدمه کتابم با عنوان کارنامه سیاسی قائم مقام فراهانی به قلم آیت الله هاشمی رفسنجانی است .
این انقلابی دوران ستم شاهی پهلوی کتاب های متعددی تاکنون نوشته و منتشر کرده است که یکی از آنها دیدگاههای شورای همکاری خلیج فارس است که در این کتاب به طور مفصل با آیت الله هاشمی رفسنجانی مصاحبه کرده است.
کتاب احزاب سیاسی در مازندران و گلستان از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و دولت مستقل فلسطین ؛ خدمت یا خیانت هم از دیگر کتاب هایی است که از این چهره سیاسی بابلی منتشر شده است.
دکتر سیف الرضا شهابی متولد ۱۳۳۱ است که امروز به عنوان تحلیگر سیاسی مسائل جهانی و خاورمیانه شناخته می شود.
وی دانش آموخته دانشگاه تهران قبل از انقلاب اسلامی ایران است و مقاله های متعددی از وی در نشریات مختلف به چاپ رسیده است.

تصاویر ضمیمه