خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • دو خاطره از نگرانی و شادی آیت الله مطهری - خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی

دو خاطره از نگرانی و شادی آیت الله مطهری - خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی

منبع : کتاب هاشمی رفسنجانی ، دوران مبارزه ، زیر نظر محسن هاشمی ، دفتر نشر معارف انقلاب 

  • دوشنبه ۱ فروردین ۱۳۵۶

 

خاطرات دوران مبارزه آیت الله هاشمی رفسنجانی - دو خاطره از نگرانی و شادی آیت الله مطهری

تاریخ : 1356-1357  هجری شمسی

آقای هاشمی رفسنجانی، در خاطرات دوران مبارزه دو خاطره از نگرانی و شادی آقای مطهری را اینگونه توصیف می کنند:

در دو مورد،  آقای مطهری ـ بر سر مسائل عقیدتی ـ به من تبریک گفت :

یکی،  به خاطر همین نقدی که به کتاب فلسفه تاریخ دکتر پیمان نوشته بودم،  که پس از آزادی از زندان به من گفتند:  «وقتی دیدم شما این اشکالات آن کتاب را مطرح کردید، خیلی خوشحال شدم.  چون فکر می‌کردم که بینش روشنفکری  و مادیِ حاکم بر زندان هر کسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

دوم،  پس از دریافت خبر بحثِ ما با بهرام آرام بود،  که در خاطرات گذشته به آن اشاره کردم.  در آستانـه سفر به خارج کشور،  وقتی بحث طولانی شد،  او ـ که با بی‌ادبی و با ژست قهرمانیِ خاصی نشسته بود وحرف می‌زد ـ  گفت:  «ما مگر با شاه مبارزه نمی‌کنیم؟»

من گفتم:  «بله.»

گفت:  «شما هم با شاه مبارزه می‌کنید؟»

گفتم:  «بله.»

گفت:  «پس مـا یک نقطه مشترک داریم.  به خـاطر آن،  نبایـد کمک به مـا را قطـع کنید.»

در اینجا من گفتم:  «ما با شاه مبارزه می‌کنیم تا خدا را جایگزین کنیم.  شما می‌خواهید استالین را به جای شاه بنشانید.  ما به مبارزه‌ای که نتیجه آن نشستن استالین به جای شاه باشد،  کمک نمی‌کنیم.»

این برخورد صریح با یک فرد مسلحِ خشن،  در شرایطی که در تصفیه عقیدتی چند هم‌رزم خود را کشته بود و ممکن بود در عصبانیت دست به هر اقدامی بزند، برای آقای مطهری خیلی جالب بود.

منبع: کتاب )هاشمی رفسنجانی(، دوران مبارزه ، زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب،1376

تصاویر ضمیمه