حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • دانشگاه آزاد اسلامی پس از فقدان باغبان

دانشگاه آزاد اسلامی پس از فقدان باغبان

سیدرضا جزء مومنی (مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)

  • یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
دانشگاه آزاد اسلامی نزد ایرانیان باوری ذاتی است که به اعتبار جمعیت میلیونی از دانش‌آموختگان و دانشجویان می‌توان از این دانشگاه مردمی همواره گفت و شنید.

خشت اول این نهاد دانش‌محور بر اساس اندیشه‌ای فراخ از سوی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نهاده شد که این روزها در غم فراق اوییم و این باور توسط رهبری آسمان‌اندیشه و الهی تایید شد که انقلاب اسلامی، موهبت حضرت پروردگار از رهگذر همت والای اوست.

دانشگاه آزاد اسلامی در دوره رشد و نضج خود در این سال‌های پرنشیب و فراز ۳۴ ساله، حکایات تلخ و شیرین بسیار دیده و شنیده که به اعتبار آنها در دوره‌ای طلایی از اعتلا وجود دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی باوری متعالی و برآمده از نگاه دینی است که بنا به ارزش‌های علم در جامعه اسلامی تعالی یافته و مطرح شده و همین اندیشه است که آن را به عنوان دانشگاهی مردمی معرفی می‌کند و پایگاه بلندی در اذهان ایرانی داشته و دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی امروز طفل نوپا نیست که به عصای لحظه‌ها گام بردارد، بلکه دانشگاهی همه چیز تمام است که بی‌مدد باغبانان خود نیز می‌تواند در ریشه و شاخه هم موجب رشد و تعالی خود بوده و هم از سایه‌ خیر و بهره‌ امن خویش، دیگران را متنعم سازد.
این دانشگاه در دهه چهارم که عهد کیفی‌سازی نام گرفت با شدت در عرصه‌ بین‌المللی مطرح شده و در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی به برندی معتبر شهره و شهیر است.

دانشگاهی که بر تارک اصل ۴۴ چونان ستاره‌ای درخشان رخ نموده و در زمینه کارآفرینی به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم یاریگر دولتمردان بوده و با افتخار، نرخ سواد و اندیشه‌وری نزد مردم نجیب سرزمین مهر را فزونی بخشیده است.

این دانشگاه، ستونی مستحکم و کم نظیر و اندیشمندی پرمایه را از کف داده ولی دانشگاهی که به اعتبار نگاه او آفرینش یافته در ریل ترقی و تعالی همچنان به سوی ستیغ دانایی پیش می‌رود و اهالی دانشگاه در روزگاری چنین، باید به باورهای باغبان فقید دانشگاه ایمان داشته باشند و همراه و هم‌سو با تفکرات او در توسعه این نهاد مردم‌محور تلاش مضاعف داشته باشند.

دانشگاه در نگاه آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی هیچ گاه در تعلّل نماند و همواره در باور وی به عنوان موسسه دانش‌افزایی عمومی و تخصصی مطرح بود و ایران را در برابر دانش‌اندوزی با ناز و منّت در فراسوی مرزها بیمه کرد تا ایرانی، دانش بومی و جهانی را در حوالی اندیشه‌ خود برگیرد.

آخرین تفکرات روزآمد و مطرح آیت‌الله بویژه در عهد مدیریت دکتر میرزاده نشان از ساختارسازی تحقیقات مدرن به منظور تامین نیازمندی‌های ایران در محدوه‌ جغرافیایی ایران عزیز است که نه در پی کاهش نرخ جمعیت دانشجویی بلکه به بهانه‌ تامین فرصت بیشتر، استراتژی آموزشی صرف سال‌های آغازین فعالیت این دانشگاه به باور پژوهشی و تحقیقاتی امروز مبدل شده که با اتکا به آن می‌توان ایران را با تفکر ایرانی در تامین نیازمندی‌ها به جهان معرفی کرد.

اقتصاد مقاومتی تعریف متعالی از اتکا به اندیشه‌ بومی بوده و دانشگاه آزاد اسلامی محور بومی‌سازی دانش و کارآفرینی در این سرزمین است که اهالی این دانشگاه از جمعیت دانشجویان، دانش آموختگان و استادان و کارمندان به این وجاهت و شکوه می‌بالند.

شفا، ساها، تولید بومی، خوداتکایی اقتصادی، دانش‌بنیان، تحقیق و توسعه و ... کلید واژه‌های روزآمد از تفکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود که نه فقط امروز دانشگاه بلکه سال‌های بعد را نیز به شرط همت، تضمین می‌کند و ما اهالی این دانشگاه به سازمان خود متعهدیم و با اندیشه‌ متعالی و برآمده‌ آن وفادار خواهیم بود تا ایرانی در قله‌های دانایی کماکان پرچم توفیق و سربلندی را به اهتزاز درآورد.