حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • خاطره محسن رفیق دوست از اعتماد امام به آیت الله هاشمی رفسنجانی

خاطره محسن رفیق دوست از اعتماد امام به آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • تهران
  • سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

آقای هاشمی هم راحت در دسترس بود و هم امثال ما را قبل از سال ۱۳۴۲ می‌شناخت و به ما اعتماد داشت. برای جنگ‌افزارسازی خدمت امام نامه نوشتم و تقاضای ۱۵ میلیارد تومان پول کردم. امام فرمود اول باید آقای هاشمی این برنامه را تأیید کند. آقای هاشمی تأیید کرد و امام فرمود که برای این کار اسلوبی می‌گذارم.