حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • خاطرات یار همیشگی آیت الله هاشمی رفسنجانی، دکتر حسن روحانی

خاطرات یار همیشگی آیت الله هاشمی رفسنجانی، دکتر حسن روحانی

  • تهران
  • پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷
پس از توافق برجام به دیدار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رفتم. او در این دیدار به من گفت من حالا دیگر راحت می‌میرم.

خاطرات دکتر روحانی با آیت الله هاشمی رفسنجانی بخشی از تاریخ معا صر ایران است که باید تدوین شود.

ویدئوها