خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۶/ کتاب « انتقال قدرت»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۶/ کتاب « انتقال قدرت»

  • منزل,تهران
  • جمعه ۸ فروردین ۱۳۷۶

جمعه 8 فروردین 1376// 18 ذی‌قعده 1417 28 مارس 1997

 

امروز در منزل بودم. وقت با مطالعه و استراحت و مذاکره با بستگان که میهمانمان بودند، گذشت.