خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

  • تهران
  • جمعه ۲۲ تیر ۱۳۷۵

جمعه 22 تیر 1375 / 25 صفر 1417 12 جولای 1996

 

در منزل بودم. خلوت بود. اکثر وقت را به مطالعه تاریخ گذراندم. ظهر مهدی و فرشته و حمید لاهوتی آمدند. عصر از استخر خانه استفاده کردم. فوأد، [پسر] مهدی را هم آب‌تنی دادم؛ خیلی از آب خوشش می‌آید.

آقای [اصغر] ابراهیمی، مدیرعامل مترو، تلفنی گزارش سفر به چین و امضای بقیه قراردادها را داد که اکثراً از هشت ماه دیگر، تحویل را قول داده‌اند. گفت نیازهای ریالی هم بر اساس ماهی دو میلیارد تومان، در شورای پول و اعتبار تصویب شده است.