خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

  • تهران
  • پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۷۵

 پنج‌شنبه 23 فروردین 1375 | 22 ذیقعده 1416 11 آوریل 1996

 

دو سه ملاقات از جمله ملاقات با [آقای مهدی کرباسیان]، مدیرعامل بیمه تأمین اجتماعی داشتم و بقیه وقت را صرف انجام کارها کردم و عصر به خانه آمدم.