خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

بزرگواری هاشمی در مواجهه با اهانت ها

  • تهران
  • پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۵

پنجشنبه 27 اردیبهشت 1375 | 27 ذی‌حجه 1416 16 می 1996

 

آقای [علی] آقامحمدی آمد. نظراتی در مورد فقرزدایی و نیز قطع وابستگی به ارز نفت ارائه داد. آقای [حمید] میرزاده، [رئیس سازمان برنامه و بودجه] و معاونان آمدند. گزارشی از نتایج بررسی‌های طرح فقر‌زدایی و برنامه سمینارشان را دادند. به نظرم خوب و جامع آمد. تعریف فقر و آمار فقرا و راه‌های علاج فقر و منابع تأمین بودجه و سازمان اجرایی در طرح‌ آمده است. من هم نظرات‌اصلاحی در مورد زمان اجرا و منابع مالی دادم. منابع را مالیات بر مصرف و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی و کم‏کردن سوبسیدها و موارد دیگر در نظر گرفته‌ایم.

عفت آمد و بخشی از هدایای سفر شیراز را انتخاب کرد. عمده آن‌ها را به موزه دادیم. عصر به خانه آمدم. در حیاط منزل، به استراحت و پیاده‌روی و مطالعه پرداختم. شب محسن عموزاده، برای شکایت از هفته ‏نامه پیام دانشجو آمد که اهانت‌های زیاد و تهمت‌های فراوان به او و تعاونی [صادرکنندگان] پسته منتشر کرده است. دلداری‏اش دادم؛ انتظار تنبیه داشت، ولی به نظر، بخشی تقصیر از آشیخ محمد [هاشمیان، امام جمعه رفسنجان] باشد که در خطبه‌های جمعه، نسبت به دیگران اهانت روا داشته و اینها چنین عکس‌العملی دارند.