خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

  • تهران
  • یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۷۵

 

یکشنبه 19 فروردین 1375 | 18 ذیقعده 1416 7 آوریل 1996

 

 تا ساعت ده و نیم صبح کارها را انجام دادم. جلسه تنظیم بازار داشتیم. قیمت مس را مشخص و تصویب کردیم که یک سوم ارز حاصل از صادرات را برای واردات کالاهای مجاز به صادرکننده بدهیم و زمان برگرداندن ارز را دو ماه اضافه کردیم. در مورد فولاد و آلومینیوم نیز بحث شد. عصر در جلسه هیئت دولت، چند مصوبه داشتیم.

شب میهمان رهبری بودم. دربارة سفرهای عیدمان و انتخابات و ... صحبت کردیم. به شورای نگهبان که اصرار بر ابطال انتخابات شیراز دارد، گفته‌اند که مصلحت نمی‌دانند. دو فیلم ممنوع شده حوزه هنری [= «آدم‌برفی» و «دیدار»] را دیده‌اند و پسندیده‌اند. دربارة خطر قرارداد جدید ترکیه و اسراییل صحبت شد. قرار شد مخالفت‌کنیم. ایشان از خطر توسعه جریان ضد روحانیت اظهار ناراحتی کردند. دربارة گرانی‌های ایام عید و راه‌های علاج نیز صحبت کردیم. دیروقت به خانه آمدم.