خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

دربارة شخصیت ذوالقرنین که در قرآن آمده است، مطالعه کردم.

  • تهران
  • دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۵

 

دوشنبه 10 اردیبهشت 1375 10 ذی‌حجه 1416 29 آوریل 1996

 در خانه بودم. کار زیادی نداشتم. دربارة شخصیت ذوالقرنین که در قرآن آمده است، مطالعه کردم که علامه [سیدمحمدحسین] طباطبایی، [صاحب تفسیر المیزان]، به تبع از ابوالکلام آزاد، [صاحب تفسیر ترجمان‌القرآن]، ترجیح می‌دهد که همان کوروش باشد؛ گرچه دخول زیادی دراین‌باره نیست. ظهر بچه‌ها جمع بودند.