خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

شکایت یک نهاد اطلاعاتی از وزارت اطلاعات

  • تهران
  • سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۷۵

 

سه‌شنبه 9 بهمن 1375 //18 رمضان 1417 // 28 ژانویه 1996

 

شورای‌عالی ورزش در برنامه بودکه جلسه به نصاب نرسید و تشکیل نشد. تیمسار [مصطفی] ترابی [پور، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش] آمد. گزارش چند کیس [= مورد] از کارهای ساحفاجا [= سازمان حفاظت اطلاعات ارتش] را داد و از عدم همکاری وزارت اطلاعات، شکایت داشت و برای همکاری وزارت دفاع برای خرید [موشک] فونیکس استمداد کرد. اخوی محمد، [معاون اجرایی رئیس‌جمهور] آمد. گزارش‌کارها را داد و برای مسأله انتخابات [ریاست‌جمهوری] صحبت شد. عصر شورای عالی اداری، جلسه داشت. افطار، بقیه کارکنان دفتر، میهمانمان بودند.