خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

  • تهران
  • شنبه ۲۶ آبان ۱۳۷۵

شنبه 26 آبان 1375 //4 رجب 1417 // 16 نوامبر 1996

 

[آقای داتوک عبدالله حاج احمد بداوا]، وزیر امورخارجه مالزی آمد. از پیشرفت‌ها و سازندگی ایران، تمجید زیاد می‌کرد و دربارة همکاری‌ها صحبت شد. گفت آقای ماهاتیرمحمد، [نخست‌وزیر مالزی] به اتریش، برای پرتاب ماهواره مالزی رفته است؛ دو ماهواره خریده‌اند.

آقای [علی] کریمی، [قائم‌مقام تؤلیت آستان قدس رضوی]، از آستان‌قدس مشهد آمد و برای گرفتن اعتبار و وام و طلب‌های آستان‌قدس از ارگان‌ها استمداد کرد. عصر برای مجامع [عمومی] شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی جلسه داشتیم. حسابرسان گزارش دادند و [تراز مالی] تصویب شد. وضع حساب همه شرکت‌ها مطلوب است. شب در دفترم ماندم. در گزارش‌ها، اوج‌گرفتن تبلیغات علیه آلمان، به خاطر اظهارات دادستان دادگاه میکونوس مورد توجه است.