خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی / سال ۱۳۷۵/ کتاب سردار سازندگی

تصویب طرح فقرزدایی در دولت که دولت های بعدی جدی نگرفتند و...

  • تهران
  • یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۷۵

یکشنبه 22 مهر 1375 | 29 جمادی‌الاول 1417 // 13 سپتامبر 1996

 

در گزارش‌ها، عقب‌نشینی طالبان در افغانستان و پیشرفت طالبانی‌ها در عراق، خبرهای خوب است؛ سرعت پیشرفت طالبانی بیش از انتظار است. آقای [حسین] رحیم‌زاده، منشی جلسات هیأت دولت آمد و پیشنهادهای خام دربارة طرح فقرزدایی ارائه کرد.

 در جلسه تنظیم بازار، وضع صادرات غیرنفتی بررسی شد که رو به بهبود است. گزارش مُزد و مزیت کالاها و تولید و توزیع آلومینیوم داده شد. برای خرید بعضی از کالاها و انبار آن برای زمان کمبود، تصمیم‌گیری شد.

عصر در جلسه هیأت دولت، طرح فقرزدایی در دستور بود که تصویب نمودیم، به مدت پنج سال، تمام مردم زیرخط فقر را به بالای خط فقر برسانیم که حقوق و مُزد و درآمد داشته باشند؛ عمدتاً از طریق ایجاد اشتغال و سپس بیمه و امداد و سپس اجرای بند جیم بودجه تنظیم شد.