خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال1371؛ کتاب رونق سازندگی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال1371؛ کتاب رونق سازندگی

  • یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۷۱

یکشنبه 24 خرداد 1371 / 12 ذیحجه 1412 / 14 ژوئن 1992

 

آقای صباح زنگنه، [نماینده ایران در سازمان کنفرانس اسلامی] آمد. دربارة عربستان سعودی و کنفرانس اسلامی مذاکره شد. دکتر [محسن] نوربخش، [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد. در مورد مصارف ارزی و نیازهای ارزی و سیاست تعدیل و سرمایه‌گذاری مذاکره کردیم.

آقای [ابوالقاسم] وافی آمد. اوضاع یزد را گفت و برای سر زدن به بعضی ادارات و تهیه گزارش اجازه خواست. توضیحاتی دربارة بیمه درمانی طلاب با کمک رهبری داد که طرح موفقی است. آقای [اسحاق] جهانگیری، استاندار جدید اصفهان برای کسب نظر و خداحافظی آمد؛ برنامه‌اش را گفت و مطالبی شنید.

عصر هیأت دولت جلسه داشت. شب میهمان رهبری بودم. دربارة اوضاع قره‌باغ، مسائل اقتصادی، کمک به مستضعفان، شرایط امنیتی، مسائل ترکمنستان و قرارداد نظامی آنها با روسیه و سفر آخر هفته صحبت کردیم.