خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال1371؛ کتاب رونق سازندگی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال1371؛ کتاب رونق سازندگی

  • جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۷۱

جمعه 30 بهمن 1371/ 27 شعبان 1413 / /19 فوریه 1993

 

در منزل بودم. ظهر بچه‌ها آمدند. محسن دربارة سانحه فرودگاه گزارشی داد. به نظر می‌رسد، به خاطر وضع نامناسب جعبه‌های سیاه هواپیماها، امکان داوری قطعی نباشد.

پسر شهید [حاج‌مهدی] عراقی آمد. از وضع کارگاه ساخت کربن گفت که به جای کوره آجرپزی پدرش بود. از سیاست‌های جدید اقتصادی ابراز رضایت کرد. با تک نرخی شدن ارز، مصرف‌کنندگان به جای واردات، به مصرف کربن داخلی روی آورده‌اند. گزارشی از وضع درمانگاه خیریه‌اش داد و از تصمیم احداث دانشگاه در طالقان گفت و برای اجازه تأسیس، استمداد کرد.[1]

 

[1] - این دانشگاه اخیراً با ظرفیت کمی شروع به کار کرده و من تأکید دارم که توسعه یابد؛ هم به خاطر موقعیت فرهنگی و تاریخی طالقان و هم به خاطر اسم شهید مهدی عراقی که یکی از نیروهای مبارز و مجاهد تاریخ ایران بود.