خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال1371؛ کتاب رونق سازندگی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال1371؛ کتاب رونق سازندگی

  • جمعه ۲۰ آذر ۱۳۷۱

 

جمعه 20 آذر 1371/16 جمادی‌الثانی 1413 / 11 دسامبر 1992

 

در خانه بودم. کار زیادی برای انجام آورده بودم که عمده وقتم را گرفت. ظهر و شب، بچه‌ها و بستگان هم آمدند.

عصر آقای [محمدحسن] رحیمیان، مسئول بنیادشهید آمد و گزارشی از اقدامات جدید و نیازها و امکانات داد. دربارة کیفیت عمل در سیاست مسکن و سازمان اقتصادی و فروش اموال و بودجه سال 1372 و تغییر سازمان، مطالبی ناتمام مطرح شد که قرار شد پیگیری شود.