خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال1371؛ کتاب رونق سازندگی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال1371؛ کتاب رونق سازندگی

  • پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۷۱

 

پنج‌شنبه 29 مرداد 1371 /20 صفر 1413 / 20 آگوست 1992

 

امروز [اربعین حسینی] در خانه بودم. بچه‌ها همه جمع شدند؛ جز فائزه که با بچه‌هایش به جواهرده رفته بود. همشیره فاطمه و همشیره صدیقه هم آمدند. عصر و شب هم جمع زیادی از اعضای خانواده آشیخ محمد [هاشمیان] آمدند. بخشی از وقت صرف مذاکره با آنها و بخشی دیگر صرف مطالعه گزارش‌ها شد.

آقای هلموت کهل، صدراعظم آلمان [غربی]، پیامی فرستاده و خواسته است که در پیش‌نویس کمیسیون منع سلاح‌های شیمیایی همکاری کنیم. ما با منع کامل موافق هستیم، ولی در پیش‌نویس پیشنهادهایی داریم که کشورهای کوچک هم بتوانند درخواست بازرسی و نظارت بر امکانات شیمیایی قدرت‌های بزرگ را از طریق سازمان ملل داشته باشند؛ به نظر می‌رسد آنها نمی‌خواهند چنین چیزی را قبول کنند.

در گزارش‌ها ادامه جنگ در کابل و بوسنی و مخالفت صدام با منطقه امن در جنوب عراق و متهم کردن ایران به همکاری با غربی‌ها در این خصوص مهم است.