خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال1371؛ کتاب رونق سازندگی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال1371؛ کتاب رونق سازندگی

  • دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۷۱

دوشنبه 12 مرداد 1371/ 3 صفر 1413 / 3 آگوست 1992

 

تا ساعت نُه صبح کارها را در دفتر انجام دادم. برای استقبال از [آقای داوودا جاوارا]، رییس‌جمهور گامبیا به فرودگاه [مهرآباد] رفتم. بعد از انجام مراسم استقبال و مصاحبه، به دفتر مراجعت کردم. عفت هم به استقبال همسرش آمد. ساعت دوازده به دفتر آمدند. مذاکرات خصوصی و رسمی داشتیم. تقاضای فروش قایق تندرو، نفت و دادن خدمات فنی برای نفت‌شان را نمودند. دربارة مسائل منطقه‌ای و اسلامی هم صحبت شد.

عصر آقایان [غلامحسین] محمدی [گلپایگانی] و [سید علی‌اصغر] حجازی از دفتر رهبری آمدند. خودم آنها را خواسته بودم. تأکید کردم، درخصوص کیفیت اداره دفتر رهبری، به صورتی که روحانیت را راضی نگه‌دارند و عموم طبقات و اقشار مردم را در تبلیغات در نظر داشته باشند.

شورای اقتصاد جلسه داشت. شب برای میهمانان گامبیایی ضیافت داشتیم. سئوالات زیادی دربارة اوضاع اقتصادی و جغرافیایی و فرهنگی‌شان کردم. عفت برای خانواده آنها میهمانی برپا کرده بود.