خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

  • پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۶۶

 

پنجشنبه 11 تیر   | 5 ذیقعده 1407                            2 جولای 1987

ساعت هشت صبح به حسینیه جماران رفتم. ]اعضای مجلس[ خبرگان با امام ملاقات داشتند. آقای مشکینی و امام صحبت کوتاهی نمودند. به مجلس آمدیم و ساعتی در جلسه شرکت کردم، ولی مدیریت جلسه را آقای ]محمد[ یزدی برعهده داشت.

بعد از تنفس، سفیرمان آقای ]علاءالدین [بروجردی از چین آمد و در امور مربوط مشورت کرد. ظهر آقای ]ناصر جیرانی[ نوبری سفیرمان در شوروی برای مشورت و گزارش آمد. گفتم شوروی را برای احتمال درگیری با آمریکا داشته باشیم. عصر هم خبرگان جلسه داشت و بالاخره اجلاسیه تمام شد.

ائمه جمعه آبادان، خلخال، مشهد و شیراز درباره اوضاع محل خود استمداد کردند. آقای سنجقی از کوتاهی ستاد تبلیغات جنگ در تبلیغ مرحله چهارم عملیات نصر 4، تلفنی شاکی بود. بیانیه‌ای برای پایان اجلاسیه خبرگان تهیه کردم. اجلاسیه را ختم کردیم. آقای ]غلامحسین[ جمی ]امام جمعه آبادان[ آمد و اوضاع آبادان را گفت. شب به منزل رفتم. خسته بودم.