خاطرات

سفر محسن هاشمی به سوریه

گلایه رفیق دوست از بانک مرکزی

  • شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۶۶
 

شنبه 23 خرداد  |  16 شوال 1407                              13 ژوئن 1987

 

در منزل بودم. بیشتر وقت به مطالعه گزارش کمیسیون تاور گذشت. آقای ]محسن [ رفیق‌دوست ]وزیر سپاه پاسداران[، تلفنی گفت بانک مرکزی هنوز اعتبار خرید موشک از چین و شوروی را باز نکرده است. به رئیس بانک مرکزی گفتم جدی بگیرد. ممکن‌است در جنگ شهرها که احتمالاً در پیش داریم، نیاز شدید باشد.

عصر امیر عراقی آمد. برای انتشار سخنرانی از پدرش ]شهید مهدی عراقی[ که در پاریس درباره تاریخ انقلاب در ایران ایراد شده، مشورت کرد؛  قرار شد ببینم. برای مخارج بنیاد خیریه‌ای که در منطقه کوره پز خانه ]در جنوب تهران[ تاسیس کرده، کمک خواست.

شب محسن آمد. برای بررسی گرفتن امکانات فنی موشک از سوریه، جهت تحقیقات، عازم سوریه است. گزارش‌ها را آوردند. عراق به دو روستا در حومه سردشت حمله کرده است. به آقای ]کمال[ خرازی گفتم، خبر را برای استفاده از آن در عملیات آینده درشت کند. آقای ]علی محمد[ بشارتی ]قائم مقام وزیر امور خارجه[، تلفنی خواست که با قائم مقام وزارت خارجه شوروی ]آقای یوری ورنتسوف[ملاقات کنم؛ پذیرفتم.