خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

  • سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۶۶

 

سه‌شنبه 19 خرداد  |  12 شوال 1407                             9ژوئن 1987

بعد از نماز، مطابق معمول مقداری ورزش کردم و گزارش‌هایی از وزارت اطلاعات درباره وضعیت ضدانقلاب ایران در ترکیه خواندم. تا ساعت ده و نیم صبح،  در جلسه علنی مجلس بودم. در تنفس دکتر روحانی آمد. درباره ارز جنگ، برای صنایع داخلی و عملیات آینده صحبت کردیم. آقای علوی نماینده گرگان آمد و  از عملکرد بد مسؤولان در گرگان، در موقعی که قرار بود من به مازندران بروم، گفت.

]سرتیپ حسنی سعدی[  فرمانده نزاجا ]نیروی زمینی ارتش[ آمد. گزارش عملیات نصر 2 را ارائه کرد و طرح های عملیاتی آینده را توضیح داد. عصر به جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رفتم. آیت الله خامنه‌ای نبودند. درباره لزوم تسریع در تصویب اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی صحبت شد. موضوعات قابل طرح در شورا را مشخص کردیم.  مغرب به خانه رسیدم. شب به تماشای تلویزیون گذشت.