خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • مخالفت هاشمی با استعفای شمخانی

مخالفت هاشمی با استعفای شمخانی

بررسی مشکلات مدیریت سپاه توسط هاشمی

  • شنبه ۲ خرداد ۱۳۶۶
 

شنبه 2 خرداد  |  24 رمضان 1407                                 23 می 1987

       

در منزل ماندم. بیشتر وقت به مطالعه گزارش تاور گذشت. با دکتر ولایتی، احمدآقا، ]علیرضا[ افشار، ]علی[ شمخانی، ری‌شهری و [سید علی‌اصغر[ حجازی درباره امور جنگ و سیاسی و اعزام نیرو ]به جبهه[ مذاکره تلفنی داشتم. بنا بود افطار مهمان آقای اردبیلی باشیم، نرفتم.

آقای ]محسن[ رفیق‌دوست برای کارهای وزارت سپاه آمد. او فهرست محصولات سفارشی به صنایع نظامی سپاه را آورد و از کندی کار پرداخت بودجه و همچنین کار تکراری ساصد ]= سازمان صنایع دفاع[ گله داشت. درباره مشکلات پیش آمده در مدیریت سپاه بحث شد.

عصر آقای شمخانی ]جانشین فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی زمینی[ آمد. از علت استعفایش پرسیدم. حرف حسابی ندارد، جز اینکه خسته شده و آن گونه که میل دارند، به خواسته‌های آنها در رابطه با ارتش و امکانات جنگ توجه نمی‌شود. به مشکلات کشور توجه ندارند و فکر می‌کنند باید برای تأمین جنگ، بقیه امور کشور را مورد توجه قرار نداد.

بچه‌ها افطار مهمان بودند. با عفت ماندیم و خبر رسید که فائزه را برای وضع حمل به بیمارستان برده‌اند. عفت و فاطی هم رفتند.