خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

  • پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۶

 

 

پنجشنبه 17 اردیبهشت  |  8 رمضان 1407                      7  می 1987

 

ساعت هفت صبح به مجلس رفتم و تا ظهر در جلسه علنی ماندم. در جلسه علنی، طرح ارتش نوین مطرح بود. نامه وزیر سپاه به امام و توصیه امام در خصوص تأمین نظرات سپاه،  توزیع شده بود. مسأله بدون اشکال حل شد. ظهر بعد از نماز خوابیدم. ملاقات‌ را حذف کردم.

]آقای اسدلله بادامچیان[ مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس آمد. راجع به اختلافات مالی ما و فرانسه و ارجاع آن به داوری تذکراتی داد. عصر برای معلمان که به مجلس آمده بودند، سخنرانی کردم. آقایان ]غلامحسین[ نادی،  ]مهدی[ طیب و ]علی رحم[ یوسف‌پور آمدند. در مورد خریدهای نظامی پیشنهادهایی داشتند.

]سرتیپ محمد حسین جلالی[ وزیر دفاع اطلاع داد که موردی برای فروش موشک فونیکس پیدا شده است؛ بعید می‌دانم انجام شود. آقای ]مصطفی[ ترابی و آقای ]علی[ یونسی آمدند و راجع به سازمان حفاظت اطلاعات ارتش مطالبی گفتند.

عصر به خانه رفتم. آشیخ حسین هاشمیان‌ و جمعی از بستگان، افطار مهمان بودند. با تفریح و بذله گویی گذشت. او افراد حاضر را دست می‌انداخت.