خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

  • سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۶۶

 

پنجشنبه 6 اسفند  |    7 رجب 1408                           25 فوریه 1988

ساعت هفت صبح به مجلس رسیدم. در گزارش‌های رسانه ای،  گزارش کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا مهم است که نسبت به شکست عراق و تهدید منافع غرب اعلام خطر کرده است. چون نواب رئیس نبودند، تا آخر در جلسه ماندم.

بعد از جلسه برای جمعی از تماشاچیان که سپاهی و بسیجی و فرهنگی بودند، صحبت کردم. از منطقه شش آموزش و پرورش، کمک شایانی برای جنگ آورده بودند.

آقای سنجقی آمد و اطلاع داد که عملیات به تاخیر افتاده است. آقای [احمد] زمانیان نماینده نهاوند آمد. برای رفع خطر از خود به خاطر اعلام جرم مقامات قضائی علیه او به اتهام نشر اکاذیب در قضیه زندانیان در نهاوند استمداد کرد.

عصر آقای [سید هادی] خسروشاهی آمد. گزارش دو کنگره از لندن و پاکستان را داد که به نفع ایران بوده و از گسترش نشریات طرفدار اسلام و انقلاب ما در ترکیه گفت و برای رفع آثار سوء نوشته‌های آقای زیارتی [= سید حمید روحانی] علیه خودش استمداد کرد.

شورای مرکزی نظارت بر انتخابات آمدند و گزارش کار دادند و راهنمائی خواستند. توصیه کردم که برای سلامت انتخابات، جدی باشند. سرهنگ ترابی [رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش] آمد. گزارش آورد و از نفوذ عناصر نالایق انتقاد داشت. تا ساعت هشت شب در دفترم کار کردم. به منزل رفتم. بستگان از خانواده عموی مرحوم، آقا میرزا عباس، همراه محسن در منزل بودند. درباره صادرات پسته و مس سرچشمه رفسنجان مذاکره شد. شام از بیرون آوردیم.