خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

  • دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۶۶

 

 

دوشنبه 12 بهمن  |     12 جمادی الثانی 1408                1 فوریه 1988

زود به مجلس آمدم. قبل از دستور درباره روز رحمت صحبت کردم.  ساعت ده و ربع جلسه را ختم کردم و به شورای‌عالی پشتیبانی جنگ رفتم. چند مصوبه داشتیم و اجازه دادیم 160 میلیارد ریال، برای تأمین مخارج طرح به سوی کربلای 2 اسکناس چاپ شود. بعد از جلسه با آقای خامنه‌ای درباره نامه به امام برای تعیین مرجع تشخیص مصالح حکومتی مذاکره کردیم. تا ساعت دو در دفترم کارها را انجام دادم.

عصر آقای [علی] رازینی [حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت]  آمد و از لزوم اصلاحات در  فرماندهان ارتش گفت. آقای [علی] یونسی آمد. ایشان هم درباره ضرورت اصلاح در فرماندهان ارتش و آوردن جوانان حزب‌اللهی بر سر کار تاکید داشت.

آقای [سید منصور] رضوی،  رئیس سازمان امور اداری و استخدامی آمد. درباره مخالفت‌های وزارت علوم با آموزش‌های اداره‌اش گله داشت و پیشنهاد تقویت نیروی انسانی دفترم را داشت. آقای درویش و برادرش آمدند و طرحی از الگوی آلمانی‌ها برای ساختن مرکز نگهداری معلولان جنگ را ارائه کردند. شب تا ساعت هشت و نیم در دفترم کار کردم. آقای [محسن] رفیق‌دوست آمد؛ از عدم تخصیص ارز برای صنایع سپاه شاکی است.